Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Zlecę wydruk materiałów promocyjnych Zlecenie 2023-01-30 1 dzień 15 godz.
Usługa druku dwóch opracowanych publikacji Przetarg 2023-02-08 5 dni 15 godz.
Usługa w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowych Przetarg 2023-02-08 5 dni 15 godz.
Druk miesięcznika Przetarg 2023-02-08 5 dni 15 godz.
Usługa druku materiałów poligraficznych Zapytanie ofertowe 2023-02-07 15 godz.
Wykonanie dwóch partii PAKIETÓW książek wraz z ich dystrybucją i dostawą Przetarg 2023-02-07 5 dni 15 godz.
Dostawa drukowanych książek Przetarg 2023-02-07 4 dni 15 godz.
Druk i dostawa materiałów promocyjnych Przetarg 2023-02-07 4 dni 15 godz.
Dostawa druków, obwolut, kopert i innych druków Zapytanie ofertowe 2023-02-06 15 godz.
Druk i dostawa 2 wydań kwartalnika Przetarg 2023-02-06 4 dni 15 godz.
Przygotowanie i opracowanie publikacji Przetarg 2023-02-06 3 dni 15 godz.
Druk i dostawa książki Przetarg 2023-02-03 15 godz.
Druk i dostawa informatora społecznego Przetarg 2023-02-03 15 godz.
Druk offsetowy publikacji Przetarg 2023-02-03 15 godz.
Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych Przetarg 2023-02-03 3 dni 15 godz.
Świadczenie usług poligraficznych Przetarg 2023-02-02 Zamknięte
Usługa druku kwartalnika Przetarg 2023-02-02 15 godz.
Dostawa druków medycznych, akcydensowych i recept Przetarg 2023-02-01 Zamknięte
Wykonanie usług drukarskich Przetarg 2023-02-01 Zamknięte
Wykonanie usług poligraficznych Przetarg 2023-02-01 Zamknięte
Druk gazety Przetarg 2023-01-30 Zamknięte
Dostawa nalepek, etykiet i taśm Przetarg 2023-01-30 Zamknięte
Sukcesywne dostawy biletów, karnetów biletowych oraz druków Przetarg 2023-01-30 Zamknięte
Jednorazowa usługa druku i dostawy książek Przetarg 2023-01-30 Zamknięte
Opracowanie, tłumaczenie i dostawa publikacji Przetarg 2023-01-27 Zamknięte
Dostawa i druk katalogów i folderów Zapytanie ofertowe 2023-01-25 Zamknięte
Sukcesywne świadczenie usługi druku i dostawy dwóch czasopism naukowych Przetarg 2023-01-25 Zamknięte
Druk folderów, druków ulotnych i plakatów Przetarg 2023-01-25 Zamknięte
Wykonanie i dystrybucja 4 numerów Biuletynu Informacyjnego Przetarg 2023-01-25 Zamknięte
Usługi drukowania materiałów promocyjnych i informacyjnych Przetarg 2023-01-25 Zamknięte
Usługi drukarskie Zapytanie ofertowe 2023-01-24 Zamknięte
DRUK I DOSTAWA 180 PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH Przetarg 2023-01-24 Zamknięte
Druk i dostawa gazety, czasopisma, plakatów, teczek ofertowych oraz billboardów Przetarg 2023-01-24 Zamknięte
Wydruk plakatów oraz ich wywieszanie w dwustronnych gablotach informacyjnych Przetarg 2023-01-23 Zamknięte
Zlecę wykonanie katalogów - broszur Zlecenie 2023-01-20 Zamknięte
Sukcesywne usługi poligraficzne na wydruki wielkoformatowe Przetarg 2023-01-20 Zamknięte
Druk i dostawa materiałów promocyjnych Przetarg 2023-01-20 Zamknięte
Druk i dostawa bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Przetarg 2023-01-19 Zamknięte
Druk, skompletowanie oraz dostarczenie dwóch wydań Przetarg 2023-01-19 Zamknięte
Druk i oprawa publikacji Przetarg 2023-01-19 Zamknięte
Zarejestruj się