Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Etykiety na butelki Zlecenie 2023-12-01 8 dni 21 godz.
Kartony klapowe i fasonowe Zlecenie 2023-11-23 5 dni 21 godz.
Dostawa książek Przetarg 2023-12-06 6 dni 21 godz.
Druk i dostawa Informatora oraz ulotek i afiszy informacyjnych Przetarg 2023-12-05 4 dni 21 godz.
Opracowanie graficzne, skład edytorski, łamanie oraz wydrukowanie i zszycie broszury oraz dodruk broszury Przetarg 2023-12-05 4 dni 21 godz.
Wydruk kopert Zapytanie ofertowe 2023-12-04 7 dni 21 godz.
Dostawa druków Zapytanie ofertowe 2023-12-04 21 godz.
Publikacja wraz z tłumaczeniem kwartalnika Przetarg 2023-12-04 3 dni 21 godz.
Sukcesywne usługi druku Przetarg 2023-12-04 3 dni 21 godz.
Skład, druk i kolportaż gazetek osiedlowych Przetarg 2023-12-01 21 godz.
Świadczenie usług obejmujących druk czasopisma, jego pakowania i dostarczenia w cyklach miesięcznych Przetarg 2023-12-01 21 godz.
Druk i dostawa jednego tytułu książki Przetarg 2023-12-01 21 godz.
Przygotowanie i opracowanie projektu graficznego i wersji elektronicznej wraz z drukiem oraz dostawą: plakatów i ulotek, a także czterech publikacji edukacyjnych Przetarg 2023-12-01 7 dni 21 godz.
Usługa wydrukowania czasopisma Przetarg 2023-12-01 3 dni 21 godz.
Druk i dystrybucja gazety Przetarg 2023-11-30 3 dni 21 godz.
Druk katalogu wraz z dostawą Przetarg 2023-11-30 Zamknięte
Usługa drukowania offsetowego materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Przetarg 2023-11-30 21 godz.
Usługa poligraficzna Zapytanie ofertowe 2023-11-29 Zamknięte
400 sztuk wizytówek Zapytanie ofertowe 2023-11-29 Zamknięte
Bony Przetarg 2023-11-29 Zamknięte
Wykonanie kompleksowej obsługi edytorskiej czasopisma Przetarg 2023-11-29 21 godz.
Przygotowanie, druk i dostawa książki Zapytanie ofertowe 2023-11-28 Zamknięte
Druk, tłoczenie i dostawa wydawnictwa płytowego na nośniku Blu-Ray Zapytanie ofertowe 2023-11-28 Zamknięte
USŁUGA WYDRUKU I DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW Zapytanie ofertowe 2023-11-27 Zamknięte
Dostawa książek naukowych i innych publikacji Przetarg 2023-11-27 Zamknięte
Druk i dostawa publikacji Przetarg 2023-11-27 Zamknięte
Wizytówki Zlecenie 2023-11-23 Zamknięte
Materiały promocyjne Zapytanie ofertowe 2023-11-23 Zamknięte
Kompleksowa obsługa polegająca na druku i dostawie publikacji Zapytanie ofertowe 2023-11-23 Zamknięte
Zakup i dostawa teczek z ologowaniem Przetarg 2023-11-23 Zamknięte
Usługa polegająca na wydrukowaniu publikacji Przetarg 2023-11-23 Zamknięte
Druk etykiet Zlecenie 2023-11-23 Zamknięte
Usługi druku i dostawy materiałów promocyjnych i poligraficznych Przetarg 2023-11-22 Zamknięte
Naklejki na metki 10 tys. sztuk Zlecenie 2023-11-21 Zamknięte
Usługa druku jednej książki Przetarg 2023-11-21 Zamknięte
Druk kalendarza wraz z dostawą Przetarg 2023-11-21 Zamknięte
Świadczenie usług druku Przetarg 2023-11-21 Zamknięte
Druk i oprawa czterech nakładów książek Przetarg 2023-11-20 Zamknięte
DRUK I DOSTAWA WYDAWNICTW ORAZ MIESIĘCZNIKA Przetarg 2023-11-17 Zamknięte
Usługa wydruku i dystrybucji publikacji Przetarg 2023-11-17 Zamknięte
Zarejestruj się