Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Wizytówki Zlecenie 2024-05-20 12 dni 3 godz.
Usługa druku książek i czasopisma Przetarg 2024-05-22 6 dni 3 godz.
Wykonanie usługi drukowania wydawnictwa Przetarg 2024-05-22 6 dni 3 godz.
Dostawa książek i czasopism naukowych Przetarg 2024-05-22 12 dni 3 godz.
Dostawa teczek Przetarg 2024-05-22 6 dni 3 godz.
Świadczenie usług poligraficznych Przetarg 2024-05-20 5 dni 3 godz.
Dodruk dwóch publikacji Przetarg 2024-05-20 5 dni 3 godz.
Druk i dostawa 5 tytułów książek naukowych i 2 zeszytów czasopism naukowych Przetarg 2024-05-20 6 dni 3 godz.
Świadczenie usług poligraficznych Przetarg 2024-05-17 3 godz.
Opracowanie projektu graficznego, koncepcji wraz z treściami merytorycznymi oraz skład, wydruk lub wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych Przetarg 2024-05-17 6 dni 3 godz.
Usługa druku materiałów promocyjnych oraz publikacji Przetarg 2024-05-17 3 godz.
Druk albumu Przetarg 2024-05-15 1 dzień 3 godz.
Druk i dostawa publikacji Przetarg 2024-05-15 Zamknięte
Dostawa etykiet Przetarg 2024-05-15 3 godz.
Usługa polegająca na opracowaniu, przygotowaniu, druku pamiątkowego albumu Przetarg 2024-05-14 Zamknięte
Usługa druku Przetarg 2024-05-14 Zamknięte
Druk blankietów dyplomów wraz z dostawą Przetarg 2024-05-14 Zamknięte
WYDRUK MAP Zapytanie ofertowe 2024-05-13 Zamknięte
Usługa druku i dostawy druków wysokonakładowych i niskonakładowych Przetarg 2024-05-13 Zamknięte
Druk książek i broszur wraz z dostawą Przetarg 2024-05-13 Zamknięte
Usługa druku i dostawy katalogu Przetarg 2024-05-13 Zamknięte
Wykonanie publikacji Przetarg 2024-05-10 Zamknięte
Wykonanie druku w postaci 500 egzemplarzy trzytomowych książek Przetarg 2024-05-10 Zamknięte
Przygotowanie graficzne i druk materiałów reklamowych Przetarg 2024-05-10 Zamknięte
Druk i dostawa kwartalnika, miesięcznika, komiksu oraz ulotki składanej do formatu DL Przetarg 2024-05-09 Zamknięte
Dostawa materiałów poligraficznych Przetarg 2024-05-09 Zamknięte
Sukcesywna dostawa książek Przetarg 2024-05-08 Zamknięte
Teczka / opakowanie / pudełko Zlecenie 2024-05-08 Zamknięte
Zlecę wykonanie reklamy na billboard Zlecenie 2024-05-07 Zamknięte
Usługa druku specjalistycznego i oprawy Przetarg 2024-05-07 Zamknięte
Dostawa druków Przetarg 2024-05-07 Zamknięte
Sukcesywna dostawa książek drukowanych Przetarg 2024-05-06 Zamknięte
Usługa druku i oprawy książki Przetarg 2024-05-04 Zamknięte
Wydruk wraz z oprawą i dostawą katalogu Przetarg 2024-05-04 Zamknięte
Wykonanie druku publikacji Przetarg 2024-04-30 Zamknięte
Usługa druku i dostawy plansz w formacie B1 oraz teczek do akt Przetarg 2024-04-28 Zamknięte
Sukcesywna dostawa druków i formularzy oraz opakowań bezkwasowych Przetarg 2024-04-26 Zamknięte
Druk, magazynowanie i dostawę formularzy Przetarg 2024-04-26 Zamknięte
Usługa drukowania materiałów Zapytanie ofertowe 2024-04-24 Zamknięte
Sukcesywne świadczenie usług poligraficznych Przetarg 2024-04-24 Zamknięte
Zarejestruj się