Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Zlecę wykonanie banerów Zlecenie 2022-06-22 4 dni 15 godz.
Druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Przetarg 2022-06-23 3 dni 15 godz.
Wykonanie usług drukarskich Przetarg 2022-06-23 3 dni 15 godz.
Usługi poligraficzne Przetarg 2022-06-23 3 dni 15 godz.
Zaprojektowanie, druk i dostawa ulotek edukacyjnych Zapytanie ofertowe 2022-06-22 Zamknięte
DRUK, SKŁAD I DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH Przetarg 2022-06-22 2 dni 15 godz.
Świadczenie usług poligraficznych Przetarg 2022-06-21 1 dzień 15 godz.
Publikacja książki Przetarg 2022-06-21 4 dni 15 godz.
Druk publikacji Przetarg 2022-06-21 2 dni 15 godz.
Zlecę druk Zlecenie 2022-06-21 Zamknięte
Usługa drukowania ulotek i materiałów promocyjnych Przetarg 2022-06-15 Zamknięte
Skład, druk i dostawa materiałów promocyjnych Przetarg 2022-06-15 Zamknięte
Album promocyjny Przetarg 2022-06-14 4 dni 15 godz.
Dostawa druków offsetowych Przetarg 2022-06-14 Zamknięte
Wykonanie projektów, skład, druk i dostawa wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych Przetarg 2022-06-13 Zamknięte
Druk i oprawa trzech nakładów książek Przetarg 2022-06-10 Zamknięte
Usługa opracowania koncepcji graficznej, skład, druk oraz dostawa publikacji Przetarg 2022-06-09 Zamknięte
Wykonanie dwóch partii PAKIETÓW książek Przetarg 2022-06-09 Zamknięte
Usługa druku książki Przetarg 2022-06-07 Zamknięte
Dostawa drukowanych publikacji Przetarg 2022-06-07 Zamknięte
Usługa składu, druku i dostawy Przetarg 2022-06-07 Zamknięte
Wykonanie usługi drukowania wydawnictwa Przetarg 2022-06-03 Zamknięte
Druk książki Przetarg 2022-06-03 Zamknięte
Opracowanie, skład, druk oraz dostawa publikacji Przetarg 2022-06-03 Zamknięte
Dostawa książek Przetarg 2022-06-03 Zamknięte
Usługi drukowania Przetarg 2022-06-02 Zamknięte
Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych Przetarg 2022-06-02 Zamknięte
Świadczenie usługi druku offsetowego i dystrybucji publikacji Przetarg 2022-06-02 Zamknięte
Usługa druku w podziale na dwa zadania Przetarg 2022-06-01 Zamknięte
Wydanie wraz z dystrybucją dwutygodnika miejskiego Przetarg 2022-05-30 Zamknięte
Zlecę wykonanie ulotek Zlecenie 2022-05-30 Zamknięte
Druk i dostawa 17 000 folderów promujących Przetarg 2022-05-30 Zamknięte
Przygotowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych Zapytanie ofertowe 2022-05-27 Zamknięte
Dostawa książek Przetarg 2022-05-27 Zamknięte
Przygotowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa materiałów promujących Przetarg 2022-05-27 Zamknięte
Usługi drukowania/poligraficzne Przetarg 2022-05-26 Zamknięte
Druk wydawnictw promocyjnych Przetarg 2022-05-26 Zamknięte
Druk i dostawa akcydensów, materiałów informacyjnych oraz wizytówek Przetarg 2022-05-26 Zamknięte
Druk materiałów szkoleniowych i broszury Przetarg 2022-05-26 Zamknięte
Skład i druk biuletynu Zapytanie ofertowe 2022-05-24 Zamknięte
Zarejestruj się