Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Usługa druku magazynu Przetarg 2022-04-11 Zamknięte
Wydrukowanie oraz dostarczenie ulotek informacyjnych i plakatów Przetarg 2022-04-08 Zamknięte
Usługa druku książek Przetarg 2022-04-08 Zamknięte
Zlecę wykonanie tatuaży zmywalnych Zlecenie 2022-04-08 Zamknięte
Świadczenie usług w zakresie druku na rok 2022 Przetarg 2022-04-07 Zamknięte
Usługa druku książki Przetarg 2022-04-07 Zamknięte
Zlecę wykonanie clipboardów A4 Zlecenie 2022-04-07 Zamknięte
Druk offsetowy i oprawa publikacji Przetarg 2022-04-06 Zamknięte
Druk publikacji Przetarg 2022-04-06 Zamknięte
Świadczenie kompleksowych usług wydawniczych książek naukowych Przetarg 2022-04-06 Zamknięte
DRUK, OPRAWA ORAZ DOSTARCZENIE WYDAWNICTW Przetarg 2022-04-06 Zamknięte
Dostawy materiałów promocyjnych i szkoleniowych Przetarg 2022-04-06 Zamknięte
Wykonanie i dostarczenie druków potwierdzenia odbioru Przetarg 2022-04-05 Zamknięte
Usługa wydrukowania całorocznego nakładu kwartalnika Przetarg 2022-04-04 Zamknięte
Usługa druku blankietów zaświadczeń Przetarg 2022-04-04 Zamknięte
Druk miesięcznika Przetarg 2022-04-04 Zamknięte
Druk biuletynu i dostawa Przetarg 2022-04-04 Zamknięte
Druk wydania specjalnego gazety Przetarg 2022-04-04 Zamknięte
Zlecę wykonanie serwetek z nadrukiem Zlecenie 2022-04-04 Zamknięte
Sukcesywne świadczenie usług poligraficznych oraz montażu banerów Przetarg 2022-04-04 Zamknięte
Publikacje o charakterze informacyjno-promocyjnym wkładek oraz ogłoszeń Przetarg 2022-04-01 Zamknięte
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta, druk oraz dostawa dwóch wydań Biuletynu Przetarg 2022-04-01 Zamknięte
Wykonanie oraz dostawa materiałów poligraficznych Przetarg 2022-04-01 Zamknięte
Skład komputerowy, łamanie i druk periodyku Przetarg 2022-04-01 Zamknięte
Sukcesywne wykonywanie i dostawa druków i formularzy urzędowych Przetarg 2022-04-01 Zamknięte
Wykonanie publikacji oraz dostarczenie do siedziby wraz z rozładunkiem Przetarg 2022-04-01 Zamknięte
Zaprojektowanie, skład i wydruk map Przetarg 2022-03-30 Zamknięte
Przygotowanie graficzne oraz skład i druk publikacji Zapytanie ofertowe 2022-03-29 Zamknięte
Druk, oprawa oraz dostawa publikacji Przetarg 2022-03-29 Zamknięte
Zlecę wykonanie teczek z logo Zlecenie 2022-03-29 Zamknięte
Przygotowanie projektu graficznego, wydruk i dostawa dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz teczek ozdobnych na dyplom Przetarg 2022-03-28 Zamknięte
Wykonanie i dystrybucja 4 numerów Biuletynu Informacyjnego Przetarg 2022-03-28 Zamknięte
Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego Przetarg 2022-03-28 Zamknięte
Dostawa druków ścisłego zarachowania Przetarg 2022-03-28 Zamknięte
Usługa druku materiałów Przetarg 2022-03-25 Zamknięte
Dostawa drukowanych książek Przetarg 2022-03-25 Zamknięte
Wydruk plakatów, ulotek, wizytówek, folderów i zaproszeń Przetarg 2022-03-25 Zamknięte
Wykonanie oraz dostawa drukowanych materiałów promocyjnych Przetarg 2022-03-25 Zamknięte
Druk, oprawa introligatorska i dostawa publikacji naukowych oraz druków akcydensowych Przetarg 2022-03-25 Zamknięte
Dostawa druków szpitalnych Przetarg 2022-03-25 Zamknięte
Zarejestruj się