Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Druk i dostawa książki Przetarg 2020-08-28 Zamknięte
projekt, wykonanie, dostawę i montaż plakatów oraz ulotek Zapytanie ofertowe 2020-08-28 Zamknięte
Usługa opracowania projektu graficznego, przygotowania do druku oraz publikacji Zapytanie ofertowe 2020-08-28 Zamknięte
DOSTAWA DRUKÓW RÓŻNYCH Zapytanie ofertowe 2020-08-27 Zamknięte
Świadczenie usług poligraficznych Przetarg 2020-08-27 Zamknięte
Wydruk materiałów Zapytanie ofertowe 2020-08-27 Zamknięte
Wykonanie i dystrybucja formularzy i broszur informacyjnych Przetarg 2020-08-27 Zamknięte
Druk i dostawa Informatora Zapytanie ofertowe 2020-08-26 Zamknięte
Druk instrukcji, plakatów, ulotek wraz z wykonaniem projektu graficznego Zapytanie ofertowe 2020-08-26 Zamknięte
Wykonanie dwustronnych, kolorowych wizytówek Zapytanie ofertowe 2020-08-26 Zamknięte
Projektowanie, druk i publikację kalendarzy oraz kartek świątecznych Przetarg 2020-08-26 Zamknięte
Druk i oprawa książki Zapytanie ofertowe 2020-08-24 Zamknięte
Druk i dostawa formatek i teczek Zapytanie ofertowe 2020-08-24 Zamknięte
Dostawa broszury Przetarg 2020-08-21 Zamknięte
DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Przetarg 2020-08-21 Zamknięte
Druk materiałów reklamowych i kalendarzy Zapytanie ofertowe 2020-08-21 Zamknięte
PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE OZNAKOWANIA NA ROWERY Zapytanie ofertowe 2020-08-20 Zamknięte
Przygotowanie do druku, skład, druk oraz dystrybucja publikacji Przetarg 2020-08-20 Zamknięte
Przygotowanie, opracowaniem graficzne i druk podręczników Zapytanie ofertowe 2020-08-20 Zamknięte
Zlecę wydruk zdjęcia na piance Zlecenie 2020-08-18 Zamknięte
Druk i dostawa książki Przetarg 2020-08-18 Zamknięte
Przygotowanie i realizacja wydruku Zapytanie ofertowe 2020-08-18 Zamknięte
Druk i dostawa teczek konferencyjnych, bloczków i toreb papierowych Zapytanie ofertowe 2020-08-18 Zamknięte
Wykonanie materiałów informacyjnych Przetarg 2020-08-14 Zamknięte
Wykonanie druku publikacji Zapytanie ofertowe 2020-08-14 Zamknięte
Opracowanie i wydruku folderu Zapytanie ofertowe 2020-08-14 Zamknięte
OPRACOWANIE GRAFICZNE, KOREKTA, SKŁAD, DRUK ORAZ DOSTAWA KSIĄŻKI Zapytanie ofertowe 2020-08-14 Zamknięte
Zlecę wykonanie banera Zlecenie 2020-08-13 Zamknięte
Wykonanie druku materiałów promujących Przetarg 2020-08-13 Zamknięte
USŁUGA WYDAWNICZA ALBUMU Zapytanie ofertowe 2020-08-13 Zamknięte
Dostawa druków różnych Zapytanie ofertowe 2020-08-13 Zamknięte
Świadczenie usług drukarskich Zapytanie ofertowe 2020-08-13 Zamknięte
Przygotowanie do druku, druk i dostawa ulotek i oznakowanych kopert Przetarg 2020-08-12 Zamknięte
Wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych Przetarg 2020-08-12 Zamknięte
Usługa przygotowania redakcyjnego oraz publikacji materiałów Zapytanie ofertowe 2020-08-12 Zamknięte
Usługa druku, oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji Przetarg 2020-08-12 Zamknięte
Koperty C6/C5 Zapytanie ofertowe 2020-08-12 Zamknięte
Zlecę wykonanie naklejek Zlecenie 2020-08-11 Zamknięte
Zlecę wydruk plakatów i ulotek Zlecenie 2020-08-11 Zamknięte
Zaprojektowanie, wykonanie, zakup i dostawa materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2020-08-11 Zamknięte
Zarejestruj się