Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Druk publikacji - monografii naukowej Zapytanie ofertowe 2020-08-05 Zamknięte
Usługa polegającą na wydrukowaniu książki Przetarg 2020-08-05 Zamknięte
Usługa druku Zapytanie ofertowe 2020-08-05 Zamknięte
Przygotowanie projektu graficznego, wydruk i dostawa dyplomów Przetarg 2020-08-05 Zamknięte
Usługa wykonania poddruków dokumentów Zapytanie ofertowe 2020-08-05 Zamknięte
Wykonanie usług drukarskich Przetarg 2020-08-04 Zamknięte
Produkcja (druk) materiałów informacyjnych i edukacyjnych Zapytanie ofertowe 2020-08-04 Zamknięte
Projekt i wydruk plakatów Zapytanie ofertowe 2020-08-04 Zamknięte
Wydrukowanie i dostarczenie plakatów edukacyjnych Zapytanie ofertowe 2020-08-04 Zamknięte
Druk, oprawę oraz dostawę 2 książek Przetarg 2020-08-04 Zamknięte
Druk i/lub dostawa podręczników Zapytanie ofertowe 2020-08-03 Zamknięte
Świadczenie usług poligraficznych Przetarg 2020-08-03 Zamknięte
Wydruk plakatów Zapytanie ofertowe 2020-08-03 Zamknięte
Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji Przetarg 2020-07-31 Zamknięte
Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji Przetarg 2020-07-31 Zamknięte
Wykonanie usługi druku i dostawy ulotek Zapytanie ofertowe 2020-07-31 Zamknięte
Wykonanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa materiałów promocyjnych Przetarg 2020-07-31 Zamknięte
Wykonanie broszur w formie online i drukowanej oraz ulotki w formie drukowanej Zapytanie ofertowe 2020-07-31 Zamknięte
Broszura reklamowa Zapytanie ofertowe 2020-07-31 Zamknięte
Druk broszury Zapytanie ofertowe 2020-07-31 Zamknięte
Usługa polegająca na opracowaniu graficznym i druku broszury edukacyjnej Zapytanie ofertowe 2020-07-31 Zamknięte
Przygotowanie do druku i druk publikacji Zapytanie ofertowe 2020-07-30 Zamknięte
Dostawa druków medycznych i druków akcydensowych Zapytanie ofertowe 2020-07-30 Zamknięte
Druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska Przetarg 2020-07-30 Zamknięte
Dostawa drukowanych publikacji Przetarg 2020-07-29 Zamknięte
Wydruk i dostawa materiałów informacyjnych Przetarg 2020-07-29 Zamknięte
Usługi poligraficzne Przetarg 2020-07-29 Zamknięte
Wydruk i dostawa naklejek samoprzylepnych do pojemników Przetarg 2020-07-29 Zamknięte
Druk i dostawa Kalendarza Akademickiego Przetarg 2020-07-29 Zamknięte
Usługa wydruku zdjęć i grafik informacyjnych Zapytanie ofertowe 2020-07-28 Zamknięte
Druk, oprawa oraz dostawa książek edukacyjnych Zapytanie ofertowe 2020-07-28 Zamknięte
Dostawa wizytówek, identyfikatorów, pieczątek i stempli Zapytanie ofertowe 2020-07-28 Zamknięte
Wydruk materiałów graficznych Zapytanie ofertowe 2020-07-28 Zamknięte
Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych Przetarg 2020-07-28 Zamknięte
Przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów reklamowych Zapytanie ofertowe 2020-07-27 Zamknięte
Druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych Przetarg 2020-07-27 Zamknięte
Opracowanie merytoryczne, graficzne oraz wydrukowanie i dostarczenie publikacji Przetarg 2020-07-27 Zamknięte
Druk karteczek firmowych Zapytanie ofertowe 2020-07-27 Zamknięte
Wydruk materiałów Zapytanie ofertowe 2020-07-24 Zamknięte
Wydruk oraz sukcesywna dostawa materiałów i artykułów szkoleniowych Zapytanie ofertowe 2020-07-24 Zamknięte
Zarejestruj się