Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Druk broszury 16 str Zapytanie ofertowe 2020-07-17 Zamknięte
Opracowanie graficzne projektu plakatu i druk plakatów Zapytanie ofertowe 2020-07-17 Zamknięte
Świadczenie przez Wykonawcę usług wydawania i dystrybucji czasopisma Przetarg 2020-07-16 Zamknięte
Usługa druku i oprawy wraz z dostawą publikacji Zapytanie ofertowe 2020-07-16 Zamknięte
Opracowanie, wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego folderu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2020-07-16 Zamknięte
Opracowanie, wydruk i dostarczenie mapy turystycznej Zapytanie ofertowe 2020-07-16 Zamknięte
Przygotowanie graficzne i wydruk wkładki prasowej Zapytanie ofertowe 2020-07-15 Zamknięte
Drukowanie materiałów spersonalizowanych Przetarg 2020-07-15 Zamknięte
Opracowanie, wydruk i dostarczenie albumu Zapytanie ofertowe 2020-07-15 Zamknięte
Opracowanie i wydanie poligraficznych materiałów promocyjnych Przetarg 2020-07-15 Zamknięte
Druk i oprawa publikacji wraz z dostawą Zapytanie ofertowe 2020-07-14 Zamknięte
Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu ulotek trójstronnych Zapytanie ofertowe 2020-07-14 Zamknięte
Usługi poligraficzne Przetarg 2020-07-14 Zamknięte
Opracowanie i wydruk publikacji wraz z dostawą Zapytanie ofertowe 2020-07-14 Zamknięte
Druk i dostawa książki Przetarg 2020-07-14 Zamknięte
Zlecę wykonanie ulotek Zlecenie 2020-07-13 Zamknięte
Wydruk oraz sukcesywna dostawa materiałów i artykułów szkoleniowych Zapytanie ofertowe 2020-07-13 Zamknięte
Usługa druku Przetarg 2020-07-13 Zamknięte
Wydruk i dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych Zapytanie ofertowe 2020-07-13 Zamknięte
Druk wraz z pakowaniem i dostawą publikacji Przetarg 2020-07-13 Zamknięte
Druk publikacji promocyjnych Zapytanie ofertowe 2020-07-13 Zamknięte
Wykonanie form drukowych offsetowych Zapytanie ofertowe 2020-07-10 Zamknięte
Usługa w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji Przetarg 2020-07-10 Zamknięte
Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie książek Przetarg 2020-07-10 Zamknięte
Dostawa druków Zapytanie ofertowe 2020-07-09 Zamknięte
Druk i dostawa publikacji Przetarg 2020-07-09 Zamknięte
Usługa druku i oprawy Przetarg 2020-07-09 Zamknięte
PRZYGOTOWANIE I DRUK FOLDERU Zapytanie ofertowe 2020-07-09 Zamknięte
Druk cyfrowy jednokolorowy i wielokolorowy bloku książki Przetarg 2020-07-08 Zamknięte
Druk oraz dostawa wezwań do zapłaty Zapytanie ofertowe 2020-07-08 Zamknięte
Dostawa druków i materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2020-07-07 Zamknięte
Usługi w zakresie druku wydawnictw Przetarg 2020-07-07 Zamknięte
Wykonanie oraz dostawa drukowanych materiałów promujących Przetarg 2020-07-07 Zamknięte
Druki dokumentów Zapytanie ofertowe 2020-07-06 Zamknięte
Dostawa wizytówek, identyfikatorów, pieczątek i stempli Zapytanie ofertowe 2020-07-06 Zamknięte
Usługa wykonania i dostarczenia teczek/okładek na dokumenty Zapytanie ofertowe 2020-07-06 Zamknięte
Wykonanie usług poligraficznych i introligatorskich Przetarg 2020-07-06 Zamknięte
Wykonanie, wydruk i dostawa materiałów poligraficznych Przetarg 2020-07-06 Zamknięte
Druk Informatora Miejskiego Zapytanie ofertowe 2020-07-03 Zamknięte
Przygotowanie oraz dostarczenie pamiątkowych certyfikatów Zapytanie ofertowe 2020-07-03 Zamknięte
Zarejestruj się