Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Opracowanie projektu graficznego, składu, druku i dostarczenia dokumentu Zapytanie ofertowe 2019-06-06 Zamknięte
Realizacja zadania pod nazwą: ,,Zdrowsze Miasto - wczesne wykrywanie nowotworów szyjki macicy" Zapytanie ofertowe 2019-06-06 Zamknięte
Profilaktyka nowotworów prostaty Zapytanie ofertowe 2019-06-06 Zamknięte
Realizacja zadania pod nazwą: ,,Zdrowsze Miasto - wczesne wykrywanie nowotworów szyjki macicy" Zapytanie ofertowe 2019-06-06 Zamknięte
Usługa druku i dostawa publikacji Przetarg 2019-06-06 Zamknięte
Opracowanie i druk wydawnictwa Zapytanie ofertowe 2019-06-06 Zamknięte
Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku oraz druk publikacji Przetarg 2019-06-06 Zamknięte
Wykonanie i zaprojektowanie materiałów marketingowych Zapytanie ofertowe 2019-06-06 Zamknięte
Świadczenie usług poligraficznych Przetarg 2019-06-06 Zamknięte
Usługa druku i dostawy materiałów Przetarg 2019-06-06 Zamknięte
Dostawa naklejek informacyjnych Przetarg 2019-06-06 Zamknięte
Druk offsetowy wielokolorowy bloku (wnętrza) książki i oprawy publikacji Przetarg 2019-06-05 Zamknięte
Usługa drukarska oraz Dostawa druków Zapytanie ofertowe 2019-06-05 Zamknięte
Przygotowanie oraz dostarczenie materiałów konferencyjnych Zapytanie ofertowe 2019-06-04 Zamknięte
Kompleksowa usługa wykonania folderu Zapytanie ofertowe 2019-06-04 Zamknięte
Wydruk materiałów reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-06-04 Zamknięte
Usługa w zakresie druku,oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowych Przetarg 2019-06-04 Zamknięte
Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-06-04 Zamknięte
Druk materiałów promocyjnych wraz z dostawą Zapytanie ofertowe 2019-06-04 Zamknięte
Zlecę druk na PCV Zlecenie 2019-06-04 Zamknięte
Druk i dostawa książek dla ILiM Przetarg 2019-06-03 Zamknięte
Usługa opracowania merytorycznego, graficznego, składu, wydruku oraz dostawy albumu, a także stworzenia e-publikacji Przetarg 2019-06-03 Zamknięte
Przygotowanie projektów graficznych, skład, łamanie, przygotowanie wersji elektronicznych do publikacji w Internecie, przygotowanie do druku, druk, prace introligatorskie oraz konfekcjonowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych Przetarg 2019-06-03 Zamknięte
Określenie kosztów: usługi wydania i dostawy przewodnika Zapytanie ofertowe 2019-06-03 Zamknięte
Usługa wykonania albumu z widokówkami Zapytanie ofertowe 2019-06-02 Zamknięte
Opracowanie, wydruk komiksu Zapytanie ofertowe 2019-06-02 Zamknięte
Wykonanie projektów oraz dostarczenia materiałów reklamowych na imprezę Zapytanie ofertowe 2019-06-02 Zamknięte
Usługi poligraficzne Zlecenie 2019-06-02 Zamknięte
Wykonywanie usług poligraficznych Zapytanie ofertowe 2019-06-02 Zamknięte
Usługa druku wraz z dostawą Przetarg 2019-06-02 Zamknięte
Opracowanie i druk publikacji popularno-naukowej Zapytanie ofertowe 2019-06-02 Zamknięte
Przygotowanie i druk albumu Przetarg 2019-06-02 Zamknięte
Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych Przetarg 2019-06-02 Zamknięte
Przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych Przetarg 2019-06-02 Zamknięte
Usługi drukowania i dostawy książek specjalistycznych Zapytanie ofertowe 2019-05-31 Zamknięte
Wykonanie materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-05-31 Zamknięte
Wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-05-31 Zamknięte
Wykonanie usługi składu, łamania i druku publikacji Zapytanie ofertowe 2019-05-31 Zamknięte
Wykonanie oraz dostarczenie broszur informacyjnych Zapytanie ofertowe 2019-05-30 Zamknięte
Dostawa drukowanych publikacji Przetarg 2019-05-30 Zamknięte
Zarejestruj się