Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Dostawa materiałów drukarskich i poligraficznych Przetarg 2019-03-28 Zamknięte
Zlecę nadruk Zlecenie 2019-03-28 Zamknięte
Drukowanie i dostawa druków Przetarg 2019-03-28 Zamknięte
Skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawa publikacji wydawnictw Zapytanie ofertowe 2019-03-28 Zamknięte
Druk i oprawa książek Przetarg 2019-03-28 Zamknięte
DOSTARCZANIE 48000 PŁYT CD Z MATOWĄ POWIERZCHNIĄ, Z GOTOWYM NADRUKOWANYM LOGO SZPITALA Przetarg 2019-03-28 Zamknięte
Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku oraz druk publikacji Przetarg 2019-03-28 Zamknięte
Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych na targi Zapytanie ofertowe 2019-03-28 Zamknięte
Wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-03-28 Zamknięte
Druk oraz dostawa publikacji Przetarg 2019-03-28 Zamknięte
Dostawa usługi wydruku na urządzeniach wielofunkcyjnych Przetarg 2019-03-27 Zamknięte
Druk kart do głosowania w wyborach sołtysów Przetarg 2019-03-27 Zamknięte
Zlecę wykonanie kopert oraz papieru firmowego Zlecenie 2019-03-27 Zamknięte
Kompleksowe przygotowanie, wydanie i dystrybucja ,,Dodatku informacyjno - promocyjnego" Przetarg 2019-03-27 Zamknięte
Przygotowanie materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-03-27 Zamknięte
Świadczenie usług w zakresie drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych Przetarg 2019-03-27 Zamknięte
Druk i dostawa publikacji Przetarg 2019-03-27 Zamknięte
Przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty Zamawiającego Zapytanie ofertowe 2019-03-27 Zamknięte
Wykonanie oraz dostawa drukowanych materiałów promocyjnych Przetarg 2019-03-27 Zamknięte
Druk i dostawa okładek do archiwizacji dokumentów Przetarg 2019-03-27 Zamknięte
Zlecę druk bloczków Zlecenie 2019-03-26 Zamknięte
Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-03-26 Zamknięte
Wydruk wraz z dostawą ulotki rekrutacyjnej Zapytanie ofertowe 2019-03-26 Zamknięte
Druk i dostawa materiałów Przetarg 2019-03-25 Zamknięte
Wydruk plakatów informacyjno-edukacyjnych Zapytanie ofertowe 2019-03-25 Zamknięte
Wykonanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych wraz z dostawą Przetarg 2019-03-25 Zamknięte
Skład i druk publikacji o brexicie Zapytanie ofertowe 2019-03-25 Zamknięte
Skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę publikacji dwóch wydawnictw Zapytanie ofertowe 2019-03-25 Zamknięte
Druk materiałów informacyjnych - kalendarium wydarzeń kulturalnych Zapytanie ofertowe 2019-03-25 Zamknięte
Przedstawienie oferty na usługę wykonania druku Zapytanie ofertowe 2019-03-25 Zamknięte
Dostawa tyflografik Przetarg 2019-03-25 Zamknięte
Przygotowanie do druku, druk i dostarczenie ulotek informacyjnych z podziałem na części Przetarg 2019-03-25 Zamknięte
Druk książki Przetarg 2019-03-22 Zamknięte
Wydruk materiałów informacyjno -promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-03-22 Zamknięte
Zlecę wykonanie etykiet samoprzylepnych Zlecenie 2019-03-22 Zamknięte
Usługa druku materiałów promocyjno- informacyjnych Przetarg 2019-03-22 Zamknięte
Wydruk materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-03-22 Zamknięte
Przygotowanie, druk i dystrybucja Folderu informacyjnego Przetarg 2019-03-22 Zamknięte
Usługi poligraficzne Zapytanie ofertowe 2019-03-22 Zamknięte
Dostawa plakatów oraz ulotek informacyjnych Zapytanie ofertowe 2019-03-22 Zamknięte
Zarejestruj się