Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Wykonanie materiałów poligraficznych wraz z dostawą Zapytanie ofertowe 2019-01-16 Zamknięte
Publikacja promująca historię Przetarg 2019-01-15 Zamknięte
Projektowanie i druk plakatów reklamowych (promocyjnych) Zapytanie ofertowe 2019-01-15 Zamknięte
Dostawa ulotek, plakatów oraz biuletynu Zapytanie ofertowe 2019-01-15 Zamknięte
Zlecę druk kart menu Zlecenie 2019-01-15 Zamknięte
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych w postaci zaproszeń Zapytanie ofertowe 2019-01-15 Zamknięte
Opracowanie graficzne i wydruk folderu Zapytanie ofertowe 2019-01-15 Zamknięte
Druk publikacji Przetarg 2019-01-15 Zamknięte
Opracowanie i wydruk folderu promującego Zapytanie ofertowe 2019-01-15 Zamknięte
Działania informacyjno-promocyjne Zapytanie ofertowe 2019-01-15 Zamknięte
Drukowanie miesięcznika Przetarg 2019-01-15 Zamknięte
Usługi drukowania plakatów, ulotek, pocztówek, zakładek dla samorządowej Przetarg 2019-01-15 Zamknięte
Opracowanie graficzne i wydruk wraz z dostarczeniem kolorowych ulotek promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Wykonanie usług poligraficznych Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Skład oraz druk dwunastu numerów czasopisma Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Wykonanie projektu graficznego, skład i łamanie monografii naukowej Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Broszura edukacyjna - opracowanie grafik, druk, dystrybucja Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Wykonanie usługi drukowania Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Druk gazety gminnej Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Druk materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Druk katalogu wraz z dostawą Przetarg 2019-01-14 Zamknięte
Skład i druk biuletynu informacyjnego Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Zlecę druk ulotki A6 Zlecenie 2019-01-11 Zamknięte
Wydruk folderów reklamowych - skanery 3D Zapytanie ofertowe 2019-01-11 Zamknięte
Zakup usług w zakresie zaprojektowania i wykonania folderów reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-01-11 Zamknięte
Sukcesywne drukowanie etykiet Zapytanie ofertowe 2019-01-11 Zamknięte
Usługa drukowania ulotek i materiałów promocyjnych Przetarg 2019-01-11 Zamknięte
Zaprojektowanie i wykonanie indywidualnych materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-01-11 Zamknięte
Skład, przygotowanie do druku i wydruk Dwumiesięcznika Zapytanie ofertowe 2019-01-10 Zamknięte
Zaprojektowanie i wykonanie katalogów reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-01-10 Zamknięte
Wydruk folderów reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-01-10 Zamknięte
Druk wraz z dostawą wydawnictw promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-01-10 Zamknięte
Usługi poligraficzne Przetarg 2019-01-10 Zamknięte
Wydruk i dostawa co miesięcznego kalendarza wydarzeń Zapytanie ofertowe 2019-01-10 Zamknięte
Zlecę wykonanie ulotek A4 do DL Zlecenie 2019-01-10 Zamknięte
Zlecę druk kart Zlecenie 2019-01-10 Zamknięte
Opracowanie i wydruk folderów papierowych reklamujących firmę oraz jej ofertę Zapytanie ofertowe 2019-01-10 Zamknięte
Opracowanie i wydruk folderów papierowych reklamujących firmę oraz jej ofertę Zapytanie ofertowe 2019-01-10 Zamknięte
Dostawa druków Zapytanie ofertowe 2019-01-10 Zamknięte
Druk handlowych materiałów reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-01-10 Zamknięte
Zarejestruj się