Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Dostawa towaru w postaci materiałów informacyjno-promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-02-18 Zamknięte
Usługa naświetlania, druku i oprawy 10 publikacji IPN wraz z dostarczeniem Przetarg 2019-02-18 Zamknięte
Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora ,,Lubelskiej Karty Seniora" oraz druk kart i laserowe oznakowanie danych na kartach ,,Lubelska Karta Seniora Przetarg 2019-02-18 Zamknięte
Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i dostawa czasopisma Zapytanie ofertowe 2019-02-15 Zamknięte
Usługa drukowania Przetarg 2019-02-15 Zamknięte
Wykonanie usług drukarskich Przetarg 2019-02-15 Zamknięte
Druk offsetowy i cyfrowy materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz ich dostawą Przetarg 2019-02-15 Zamknięte
Przygotowanie do druku (opracowanie graficzne, skład), dostarczenie pakietu fotografii z banku zdjęć, wykonanie korekty językowej, druk, konwersja oraz dystrybucja 8 numerów Przetarg 2019-02-15 Zamknięte
Wykonanie i dostawa druków Przetarg 2019-02-15 Zamknięte
Świadczenie usług poligraficznych Przetarg 2019-02-15 Zamknięte
Wykonanie Materiałów Promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-02-15 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Przetarg 2019-02-15 Zamknięte
Wydrukowanie i dostarczenie plakatów edukacyjnych ze schematem postępowania z poszkodowanym w hipotermii Zapytanie ofertowe 2019-02-15 Zamknięte
Przygotowanie i druku materiałów promocyjnych na targi Zapytanie ofertowe 2019-02-15 Zamknięte
Wykonanie druku materiałów informacyjnych Przetarg 2019-02-15 Zamknięte
Projekt i wykonanie banerów informacyjnych, plakatów, tablic informacyjnych oraz ulotek Przetarg 2019-02-15 Zamknięte
Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych: druk małoformatowy Przetarg 2019-02-15 Zamknięte
Usługa drukowania broszury Zapytanie ofertowe 2019-02-14 Zamknięte
Usługa druku i dostawy Karty Rodzina Plus Przetarg 2019-02-14 Zamknięte
Druk i dystrybucja ulotek informacyjnych Zapytanie ofertowe 2019-02-14 Zamknięte
Druk z plików PDF publikacji książkowej w nakładzie 1000 egz Zapytanie ofertowe 2019-02-14 Zamknięte
Wykonanie i dystrybucja 4 numerów biuletynu Przetarg 2019-02-14 Zamknięte
Wydruk i dostawa naklejek informacyjnych Zapytanie ofertowe 2019-02-14 Zamknięte
Druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych Przetarg 2019-02-14 Zamknięte
Działania informacyjno promocyjne projektu - nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-02-14 Zamknięte
Druk i dostawa papieru firmowego Przetarg 2019-02-14 Zamknięte
Usługa druku i oprawy kolorowanek Zapytanie ofertowe 2019-02-14 Zamknięte
Usługa opracowania projektu graficznego, przygotowania do druku oraz publikacji wkładek w gazecie regionalnej Zapytanie ofertowe 2019-02-14 Zamknięte
Wykonanie i dostawa drukowanych materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-02-14 Zamknięte
Zakup i dostawa artykułów reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-02-14 Zamknięte
Zlecę personalizowanie kopert Zlecenie 2019-02-13 Zamknięte
Druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych Przetarg 2019-02-13 Zamknięte
Działania informacyjno promocyjne projektu - nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-02-13 Zamknięte
Usługa druku i oprawy kolorowanek Zapytanie ofertowe 2019-02-13 Zamknięte
Wykonanie i wydanie publikacji książkowych Przetarg 2019-02-13 Zamknięte
Dostawa nalepek ze zmiennym kodem kreskowym Przetarg 2019-02-13 Zamknięte
Usługa druku katalogu wraz z dostawą Przetarg 2019-02-13 Zamknięte
Sukcesywny druk materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-02-12 Zamknięte
Wydruk i dostawa materiałów edukacyjnych na spotkania animacyjne Zapytanie ofertowe 2019-02-12 Zamknięte
Dywaniki papierowe samochodowe z logo firmy 1000szt. Zlecenie 2019-02-12 Zamknięte
Zarejestruj się