Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Marketing

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Świadczenie usług marketingowych Zapytanie ofertowe 2019-02-05 Zamknięte
Usługi doradcze związane z pogłębionymi badaniami marketingowo-rynkowymi na rynkach docelowych USA i DACH Zapytanie ofertowe 2019-02-01 Zamknięte
Kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących Przetarg 2019-01-31 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Przetarg 2019-01-30 Zamknięte
Kompleksowa usługa organizacji wyjazdu i udziału w targach międzynarodowych Meble POLSKA 2019 Poznań Zapytanie ofertowe 2019-01-30 Zamknięte
Kompleksowa obsługa procesu promocji marki produktowej Zapytanie ofertowe 2019-01-30 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii edukacyjno- informacyjnej Zapytanie ofertowe 2019-01-30 Zamknięte
Działania informacyjno-promocyjne Zapytanie ofertowe 2019-01-30 Zamknięte
PRZEPROWADZENIE KAMPANII EDUKACYJNO - INFORMACYJNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Przetarg 2019-01-28 Zamknięte
Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach Zapytanie ofertowe 2019-01-28 Zamknięte
Usługa przygotowania i dostarczenia materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-01-28 Zamknięte
Promocja (torby ekologiczne, kalendarze, publikacja artykułów, emisja reklamy w lokalnej TV) Zapytanie ofertowe 2019-01-28 Zamknięte
Świadczenie pięciomiesięcznej usługi marketingowej na rzecz Spółdzielni Pracy Zapytanie ofertowe 2019-01-25 Zamknięte
Obsługa organizacyjno-promocyjna uczestnictwa Beneficjenta w targach Zapytanie ofertowe 2019-01-23 Zamknięte
Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej Zapytanie ofertowe 2019-01-23 Zamknięte
Działania marketingowe - przygotowawcze Zapytanie ofertowe 2019-01-23 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej Przetarg 2019-01-22 Zamknięte
Realizacja usług w zakresie opracowania i wdrożenia strategii promocji Zapytanie ofertowe 2019-01-22 Zamknięte
Kampania promocyjno-informacyjna Przetarg 2019-01-22 Zamknięte
Wprowadzenia na rynek marki lokalnej Zapytanie ofertowe 2019-01-22 Zamknięte
Zakup materiałów promocyjnych na targi Zapytanie ofertowe 2019-01-21 Zamknięte
Przygotowanie kampanii promocyjnej Zapytanie ofertowe 2019-01-18 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Zapytanie ofertowe 2019-01-18 Zamknięte
Reklamy studiów podyplomowych SUM Zapytanie ofertowe 2019-01-17 Zamknięte
Działania doradczo-informacyjno-promocyjne na rynkach rosyjskojęzycznych Zapytanie ofertowe 2019-01-17 Zamknięte
Kampania promocyjna Przetarg 2019-01-17 Zamknięte
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych Zapytanie ofertowe 2019-01-17 Zamknięte
Koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-01-16 Zamknięte
Opracowanie strategii kampanii informacyjno-promocyjnej Przetarg 2019-01-14 Zamknięte
Wprowadzenia na rynek marki lokalnej Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Zakup usług marketingu zbliżeniowego oraz usług reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Zakup usług marketingu zbliżeniowego oraz usług reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-01-11 Zamknięte
Kampania reklamowa Zapytanie ofertowe 2019-01-11 Zamknięte
Usługi związane z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej Zapytanie ofertowe 2019-01-10 Zamknięte
Opracowanie koncepcji kreatywnej i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Przetarg 2019-01-09 Zamknięte
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej Przetarg 2019-01-09 Zamknięte
Kompleksowa realizacja w roku 2019 usługi - przygotowania kampanii promocyjno - informacyjnej Zapytanie ofertowe 2019-01-08 Zamknięte
Zakup kompleksowych usług opracowanie strategii komunikacji marki na rynkach zagranicznych Zapytanie ofertowe 2019-01-08 Zamknięte
Przeprowadzenie badania rynku i stworzenie strategii marketingowej dla produktów regionalnych Zapytanie ofertowe 2019-01-04 Zamknięte
Kompleksowa realizacja w roku 2019 zadania informacyjno-edukacyjnego Przetarg 2019-01-03 Zamknięte
Zarejestruj się