Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Marketing

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Wykonanie usługi szkoleniowej i doradczej dotyczącej marketingu dla startupów Zapytanie ofertowe 2019-03-11 Zamknięte
Świadczenie usług marketingowo-graficznych Zapytanie ofertowe 2019-03-08 Zamknięte
Kampania promocyjna w mediach społecznościowych Zapytanie ofertowe 2019-03-07 Zamknięte
Działania informacyjno-promocyjne Zapytanie ofertowe 2019-03-07 Zamknięte
Świadczenie usług social media marketing Zapytanie ofertowe 2019-03-07 Zamknięte
Wybór agencji social media do przygotowania i realizacji kampanii jubileuszowej w mediach społecznościowych Przetarg 2019-03-07 Zamknięte
Wykonanie kampanii promocyjnej Zapytanie ofertowe 2019-03-07 Zamknięte
Kompleksowa realizacja zadania edukacyjno-informacyjnego Zapytanie ofertowe 2019-03-06 Zamknięte
Świadczenie usługi realizacji kampanii promocyjnej Zapytanie ofertowe 2019-03-06 Zamknięte
Kampania informacyjno-promocyjna Przetarg 2019-03-06 Zamknięte
Kampania promocyjno-informacyjna wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu Innowacji Przetarg 2019-03-05 Zamknięte
Kampania informacyjno-promocyjna Zapytanie ofertowe 2019-03-05 Zamknięte
Usługa organizacji kampanii informacyjno - promocyjnej Zapytanie ofertowe 2019-03-04 Zamknięte
Stałe wykonywanie czynności promocyjno-informacyjnych Zapytanie ofertowe 2019-03-01 Zamknięte
Wparcie w zakresie działań komunikacyjnych i promocyjno-informacyjnych (usługa promocji) Zapytanie ofertowe 2019-02-28 Zamknięte
Przeprowadzenie badania marketingowego Zapytanie ofertowe 2019-02-27 Zamknięte
Usługa doradztwa w zakresie opracowania: nazwy, znaku graficznego, księgi tożsamości, key visual oraz strategii marketingowej dla nowej marki produktów Zapytanie ofertowe 2019-02-21 Zamknięte
Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych, Opracowanie planu marketingowego, Wsparcie w opracowaniu procesów świadczenia usług Zapytanie ofertowe 2019-02-21 Zamknięte
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Przetarg 2019-02-21 Zamknięte
Kompleksowa organizacja spotkań z kontrahentami, oraz wykonanie usług reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-02-21 Zamknięte
Usługa niezależnego eksperta z dziedziny doradztwa w zakresie reklamy i promocji Zapytanie ofertowe 2019-02-20 Zamknięte
Działania promocyjne Zapytanie ofertowe 2019-02-20 Zamknięte
Przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-02-19 Zamknięte
Przygotowanie strategii, koncepcji kreatywnej oraz realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnych Przetarg 2019-02-19 Zamknięte
Techniczne przygotowanie świadczenia usługi, strategia marketingowa, audyt własności intelektualnej dla portali branżowych Zapytanie ofertowe 2019-02-19 Zamknięte
Usługi marketingu dla projektu Internacjonalizacji Zapytanie ofertowe 2019-02-19 Zamknięte
Organizacja wydarzeń oraz działań informacyjno-promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-02-18 Zamknięte
Świadczenie usług social media marketing na platformie komunikacyjnej Zapytanie ofertowe 2019-02-18 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Przetarg 2019-02-18 Zamknięte
Przygotowanie i Prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach cyfrowych oraz prasie na rynkach perspektywicznych Zapytanie ofertowe 2019-02-18 Zamknięte
Świadczenie usługi marketingowej Zapytanie ofertowe 2019-02-15 Zamknięte
Zakup usług reklamowych i marketingowych w związku z udziałem Zamawiającego w targach Zapytanie ofertowe 2019-02-15 Zamknięte
Przygotowanie i realizacja konkursu promocyjnego promującego przykłady dobrych praktyk projektów Zapytanie ofertowe 2019-02-14 Zamknięte
Realizacja usług związanych z identyfikacją i wizualizacją marki Zapytanie ofertowe 2019-02-14 Zamknięte
Działania marketingowe - przygotowawcze do udziału Zamawiającego w imprezach targowych Zapytanie ofertowe 2019-02-14 Zamknięte
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych Przetarg 2019-02-14 Zamknięte
Usługi doradcze dla firmy Emano - działanie 1.2 Zapytanie ofertowe 2019-02-12 Zamknięte
Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno - informacyjnych oraz kampanii promującej ofertę turystyczną Przetarg 2019-02-12 Zamknięte
Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport Przetarg 2019-02-12 Zamknięte
DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE Zapytanie ofertowe 2019-02-12 Zamknięte
Zarejestruj się