Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Marketing

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Przeprowadzenie edukacyjno-uświadamiającej kampanii medialnej Zapytanie ofertowe 2019-05-29 Zamknięte
Opracowanie merytoryczne 20 podcastów Zapytanie ofertowe 2019-05-29 Zamknięte
Realizacja działań promocyjnych Przetarg 2019-05-27 Zamknięte
Kompleksowa realizacja usług marketingowych Zapytanie ofertowe 2019-05-27 Zamknięte
Internetowa kampania reklamowa - działania influencerów Zapytanie ofertowe 2019-05-24 Zamknięte
Realizacja usług marketingowych Zapytanie ofertowe 2019-05-22 Zamknięte
Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej oraz projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-05-22 Zamknięte
Usługa pośredniczenia w zakupie publikacji promocyjnych Przetarg 2019-05-21 Zamknięte
Świadczenie usługi marketingowej Zapytanie ofertowe 2019-05-21 Zamknięte
Realizacja kampanii employer brandingowej Przetarg 2019-05-20 Zamknięte
Działania Marketingowe Zapytanie ofertowe 2019-05-16 Zamknięte
Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej Zapytanie ofertowe 2019-05-15 Zamknięte
Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przetarg 2019-05-14 Zamknięte
Przeprowadzenie ogólnopolskich badań rozpoznawalności marki Przetarg 2019-05-14 Zamknięte
Świadczenie usługi public relations- dotyczących promocji wydarzeń Przetarg 2019-05-13 Zamknięte
Świadczenie usługi polegającej na publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych Przetarg 2019-05-13 Zamknięte
Świadczenie czteromiesięcznej usługi marketingowej Zapytanie ofertowe 2019-05-09 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Zapytanie ofertowe 2019-05-09 Zamknięte
Usługa marketingowa Zapytanie ofertowe 2019-05-08 Zamknięte
Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, prowadzeniu i monitorowaniu efektów kampanii reklamowo - sprzedażowych w Internecie w II i III kwartale 2019 r Przetarg 2019-05-08 Zamknięte
Zapewnienie kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-05-08 Zamknięte
Świadczenie usługi marketingowej Zapytanie ofertowe 2019-05-07 Zamknięte
Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-05-06 Zamknięte
Zakup usług doradczych i projektowych związanych z opracowaniem i wdrożeniem strategii wzorniczej Zapytanie ofertowe 2019-05-06 Zamknięte
Przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-05-06 Zamknięte
Kampania promująca Przetarg 2019-04-30 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii reklamowej Zapytanie ofertowe 2019-04-30 Zamknięte
Przygotowania i przeprowadzenia kampanii reklamowej Zapytanie ofertowe 2019-04-30 Zamknięte
Kompleksowa obsługa kampanii informacyjno-promocyjnej projektu Zapytanie ofertowe 2019-04-29 Zamknięte
Realizacja zadania - projektu: ,,STAWIAM NA POLSKIE POMIDORY II" Zapytanie ofertowe 2019-04-29 Zamknięte
Świadczenie pięciomiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni socjalnej Zapytanie ofertowe 2019-04-26 Zamknięte
Opracowanie wstępnej identyfikacji wizualnej Zapytanie ofertowe 2019-04-26 Zamknięte
Kompleksowa realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej Przetarg 2019-04-25 Zamknięte
Realizacja kampanii marketingowej w mediach elektronicznych wraz z przygotowaniem dedykowanych landing page oraz spotu wideo Zapytanie ofertowe 2019-04-24 Zamknięte
Kompleksowa realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej Zapytanie ofertowe 2019-04-24 Zamknięte
Realizacja projektu zintegrowanej promocji polskich produktów Zapytanie ofertowe 2019-04-23 Zamknięte
Wykonanie kompleksowej usługi marketingowej Zapytanie ofertowe 2019-04-23 Zamknięte
Przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-04-23 Zamknięte
Przygotowanie kampanii promocyjnej Zapytanie ofertowe 2019-04-18 Zamknięte
Zrealizowanie kampanii reklamowej Przetarg 2019-04-18 Zamknięte
Zarejestruj się