Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Marketing

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Działania marketingowe - przygotowawcze Zapytanie ofertowe 2019-01-23 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej Przetarg 2019-01-22 Zamknięte
Realizacja usług w zakresie opracowania i wdrożenia strategii promocji Zapytanie ofertowe 2019-01-22 Zamknięte
Kampania promocyjno-informacyjna Przetarg 2019-01-22 Zamknięte
Wprowadzenia na rynek marki lokalnej Zapytanie ofertowe 2019-01-22 Zamknięte
Zakup materiałów promocyjnych na targi Zapytanie ofertowe 2019-01-21 Zamknięte
Przygotowanie kampanii promocyjnej Zapytanie ofertowe 2019-01-18 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Zapytanie ofertowe 2019-01-18 Zamknięte
Reklamy studiów podyplomowych SUM Zapytanie ofertowe 2019-01-17 Zamknięte
Działania doradczo-informacyjno-promocyjne na rynkach rosyjskojęzycznych Zapytanie ofertowe 2019-01-17 Zamknięte
Kampania promocyjna Przetarg 2019-01-17 Zamknięte
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych Zapytanie ofertowe 2019-01-17 Zamknięte
Koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-01-16 Zamknięte
Opracowanie strategii kampanii informacyjno-promocyjnej Przetarg 2019-01-14 Zamknięte
Wprowadzenia na rynek marki lokalnej Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Zakup usług marketingu zbliżeniowego oraz usług reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-01-14 Zamknięte
Zakup usług marketingu zbliżeniowego oraz usług reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-01-11 Zamknięte
Kampania reklamowa Zapytanie ofertowe 2019-01-11 Zamknięte
Usługi związane z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej Zapytanie ofertowe 2019-01-10 Zamknięte
Opracowanie koncepcji kreatywnej i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Przetarg 2019-01-09 Zamknięte
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej Przetarg 2019-01-09 Zamknięte
Kompleksowa realizacja w roku 2019 usługi - przygotowania kampanii promocyjno - informacyjnej Zapytanie ofertowe 2019-01-08 Zamknięte
Zakup kompleksowych usług opracowanie strategii komunikacji marki na rynkach zagranicznych Zapytanie ofertowe 2019-01-08 Zamknięte
Przeprowadzenie badania rynku i stworzenie strategii marketingowej dla produktów regionalnych Zapytanie ofertowe 2019-01-04 Zamknięte
Kompleksowa realizacja w roku 2019 zadania informacyjno-edukacyjnego Przetarg 2019-01-03 Zamknięte
Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla projektu Zapytanie ofertowe 2019-01-02 Zamknięte
Wykonanie specjalistycznych usług doradczych Zapytanie ofertowe 2019-01-02 Zamknięte
Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej Przetarg 2019-01-02 Zamknięte
Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych Zapytanie ofertowe 2018-12-21 Zamknięte
Opracowanie koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa Zapytanie ofertowe 2018-12-21 Zamknięte
Usługa realizacji zadań promocyjnych Przetarg 2018-12-20 Zamknięte
Realizacja usługi - kampanii promocyjno-informacyjnej Zapytanie ofertowe 2018-12-20 Zamknięte
Opracowanie założeń i wdrożenie kampanii informacyjno - promocyjnej Przetarg 2018-12-20 Zamknięte
Działania informacyjno-promocyjne dla projektu Zapytanie ofertowe 2018-12-19 Zamknięte
Świadczenie usługi marketingowej Zapytanie ofertowe 2018-12-19 Zamknięte
Działania informacyjno - promocyjne Przetarg 2018-12-18 Zamknięte
Usługi doradcze w zakresie kompleksowego wprowadzania firmy na wybrane rynki perspektywiczne Zapytanie ofertowe 2018-12-18 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii promujących Przetarg 2018-12-18 Zamknięte
Opracowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej i promocji Zapytanie ofertowe 2018-12-17 Zamknięte
Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych Zapytanie ofertowe 2018-12-17 Zamknięte
Zarejestruj się