Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.
Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Usługa publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej Przetarg 2020-04-07 Zamknięte
Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej Zapytanie ofertowe 2020-04-02 Zamknięte
Zlecę wykonanie reklamy video Zlecenie 2020-04-01 Zamknięte
Materiał informacyjno-filmowy/animacje informacyjne Zapytanie ofertowe 2020-04-01 Zamknięte
Wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu Przetarg 2020-04-01 Zamknięte
Produkcja dwupłytowych albumów audiowizualnych regionów etnograficznych Zapytanie ofertowe 2020-03-30 Zamknięte
Świadczenie usługi medialnej Zapytanie ofertowe 2020-03-26 Zamknięte
Stworzenie 4 filmów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2020-03-25 Zamknięte
Realizacja usług filmowych Zapytanie ofertowe 2020-03-25 Zamknięte
Dostarczenie filmów i quizów Zapytanie ofertowe 2020-03-25 Zamknięte
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z dziedziny filmu Przetarg 2020-03-24 Zamknięte
Publikacja ogłoszeń prasowych w formie dodatku do gazety codziennej Zapytanie ofertowe 2020-03-23 Zamknięte
Usługi publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym Przetarg 2020-03-20 Zamknięte
Produkcja nośników fizycznych w digipackach Zapytanie ofertowe 2020-03-19 Zamknięte
Wyprodukowania filmu edukacyjnego oraz spotu reklamowego Zapytanie ofertowe 2020-03-19 Zamknięte
Publikacja ogłoszeń w prasie Przetarg 2020-03-19 Zamknięte
Produkcja i emisja programów promocyjnych z lektorem języka migowego Zapytanie ofertowe 2020-03-17 Zamknięte
Wyprodukowanie 15 filmów edukacyjnych Przetarg 2020-03-11 Zamknięte
Publikacja jednostronicowej reklamy prasowej Zapytanie ofertowe 2020-03-10 Zamknięte
Produkcja filmu promocyjnego typu timelapse Zapytanie ofertowe 2020-03-09 Zamknięte
Usługa opracowania scenariusza i wyprodukowania filmów i spotów Zapytanie ofertowe 2020-03-06 Zamknięte
Wykonanie i montaż filmów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2020-03-05 Zamknięte
Wykonanie filmu Zapytanie ofertowe 2020-03-05 Zamknięte
Produkcja i emisja audycji Zapytanie ofertowe 2020-03-04 Zamknięte
Produkcja i usługa emisji filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2020-03-04 Zamknięte
Produkcja i emisja radiowej audycji sponsorowanej Zapytanie ofertowe 2020-03-03 Zamknięte
Przygotowanie koncepcji, produkcja i emisja w radiu różnych spotów reklamowych Zapytanie ofertowe 2020-03-03 Zamknięte
Promocja w mediach społecznościowych i tradycyjnych Zapytanie ofertowe 2020-02-27 Zamknięte
Usługa produkcji filmu Zapytanie ofertowe 2020-02-27 Zamknięte
Realizacja filmu instruktażowo-edukacyjnego Zapytanie ofertowe 2020-02-26 Zamknięte
Produkcja i emisja materiału filmowego Zapytanie ofertowe 2020-02-26 Zamknięte
Wykonanie filmu do kina 5D Zapytanie ofertowe 2020-02-26 Zamknięte
Dostarczanie wideo i multimediów prezentujących działania Ministerstwa Zapytanie ofertowe 2020-02-25 Zamknięte
Realizacja kampanii medialnej Zapytanie ofertowe 2020-02-20 Zamknięte
Usługa opracowania scenariusza i wyprodukowania filmów i spotów Zapytanie ofertowe 2020-02-20 Zamknięte
Opracowanie spotu promującego wraz z emisją w telewizji regionalnej Zapytanie ofertowe 2020-02-20 Zamknięte
Zakup ogłoszeń reklamowych oraz zakup reklam bannerowych Przetarg 2020-02-17 Zamknięte
Realizacja filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2020-02-17 Zamknięte
Produkcja filmu Zapytanie ofertowe 2020-02-10 Zamknięte
Realizacja filmu informacyjno-edukacyjnego Zapytanie ofertowe 2020-02-06 Zamknięte
Zarejestruj się