Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.
Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Przygotowanie reportażu filmowego oraz zdjęć Zapytanie ofertowe 2020-01-03 Zamknięte
Przygotowanie gotowych do publikacji materiałów filmowych Zapytanie ofertowe 2020-01-03 Zamknięte
Przygotowanie filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2019-12-30 Zamknięte
Realizacje filmowe na potrzeby wydarzeń sportowych Zapytanie ofertowe 2019-12-18 Zamknięte
Przygotowanie 2 filmów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-12-13 Zamknięte
Emisja spotów w lokalnym radiu Zapytanie ofertowe 2019-12-13 Zamknięte
Produkcja 11 filmów wideo Zapytanie ofertowe 2019-12-13 Zamknięte
Kopiowanie i dostawa na nośniku elektronicznym typu pendrive filmu informacyjno - edukacyjnego Przetarg 2019-12-12 Zamknięte
Obsługa medialna Zapytanie ofertowe 2019-12-11 Zamknięte
Produkcja i emisji spotu TV Zapytanie ofertowe 2019-12-10 Zamknięte
Realizacja filmu przyrodniczego Zapytanie ofertowe 2019-12-10 Zamknięte
Opracowanie scenariuszy i filmów do kursów edukacyjnych online Zapytanie ofertowe 2019-12-10 Zamknięte
Wykonania 2 filmów reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-12-09 Zamknięte
Zamieszczenie reklamy Zapytanie ofertowe 2019-12-09 Zamknięte
Realizacja zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na nagraniu i emisji spotu radiowego Zapytanie ofertowe 2019-12-09 Zamknięte
Realizacja filmików wideo oraz sesji zdjęciowych Przetarg 2019-12-04 Zamknięte
Usługa dotycząca realizacji i montażu filmów Zapytanie ofertowe 2019-12-04 Zamknięte
Opracowanie i emisja spotu informacyjno-promocyjnego Zapytanie ofertowe 2019-12-03 Zamknięte
Zaplanowanie kampanii Przetarg 2019-11-29 Zamknięte
Publikacja artykułu sponsorowanego Zapytanie ofertowe 2019-11-27 Zamknięte
Nagranie i emisja spotu radiowego Zapytanie ofertowe 2019-11-27 Zamknięte
Wyprodukowanie i emisja spotów informacyjno - promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-11-27 Zamknięte
Produkcja filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2019-11-25 Zamknięte
Realizacja filmu instruktażowego promującego Zapytanie ofertowe 2019-11-25 Zamknięte
Wykonanie spotu informacyjno-edukacyjnego Zapytanie ofertowe 2019-11-20 Zamknięte
Przygotowanie oraz produkcja 5 filmów instruktażowych Zapytanie ofertowe 2019-11-19 Zamknięte
Przygotowanie scenariusza, produkcja oraz postprodukcja filmu promocyjno-informacyjnego Zapytanie ofertowe 2019-11-15 Zamknięte
Usługa produkcji cyklu filmów oraz spotów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-11-15 Zamknięte
Przygotowanie filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2019-11-13 Zamknięte
Produkcja spotu reklamowego Zapytanie ofertowe 2019-11-12 Zamknięte
Produkcja spotu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2019-11-12 Zamknięte
Produkcja filmów informacyjno - promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-11-05 Zamknięte
Przygotowanie scenariusza i realizacja materiału filmowego Zapytanie ofertowe 2019-11-05 Zamknięte
Stworzenie filmu promocyjnego oraz sesji zdjęciowej Zapytanie ofertowe 2019-11-05 Zamknięte
Produkcja filmowa Zapytanie ofertowe 2019-10-31 Zamknięte
Produkcja i emisja spotów i filmów informacyjno-promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-10-31 Zamknięte
Przygotowanie scenariusza i realizacja materiału filmowego Zapytanie ofertowe 2019-10-29 Zamknięte
Wykonanie materiału informacyjnego - filmu animowanego Zapytanie ofertowe 2019-10-29 Zamknięte
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii mediowej Przetarg 2019-10-24 Zamknięte
Przygotowanie i obsługa cyfrowych projekcji filmowych Zapytanie ofertowe 2019-10-24 Zamknięte
Zarejestruj się