Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.
Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Zakup opracowanego filmu reklamowego do umieszczania w Internecie jako element SEO Zapytanie ofertowe 2018-12-12 Zamknięte
Emisja spotu reklamowego Zapytanie ofertowe 2018-12-12 Zamknięte
Stworzenie 10 filmów instruktażowych Zapytanie ofertowe 2018-12-11 Zamknięte
Przygotowanie materiału filmowego Zapytanie ofertowe 2018-12-10 Zamknięte
Realizacja filmu promującego projekt badawczo-rozwojowy Zapytanie ofertowe 2018-12-07 Zamknięte
Zlecę wykonanie filmów Zlecenie 2018-12-05 Zamknięte
Opracowanie scenariusza oraz produkcja filmu korporacyjnego Przetarg 2018-12-05 Zamknięte
Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej Zapytanie ofertowe 2018-12-05 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii radiowej w formie spotów wraz z ich emisją na antenie stacji radiowej Przetarg 2018-12-04 Zamknięte
Produkcja i emisja spotów i filmów informacyjno-promocyjnych Zapytanie ofertowe 2018-12-03 Zamknięte
Kreacja i produkcja czterech filmów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2018-12-03 Zamknięte
Opracowanie scenariusza i realizacja filmu instruktażowego Zapytanie ofertowe 2018-11-30 Zamknięte
Usługa polegającą na sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt Przetarg 2018-11-30 Zamknięte
Usługa polegająca na produkcji dwóch filmowych spotów Zapytanie ofertowe 2018-11-30 Zamknięte
Zlecę wykonanie krótkiego filmu / Olsztyn Zlecenie 2018-11-30 Zamknięte
Wykonanie usługi publikacji jednego ogłoszenia prasowego Zapytanie ofertowe 2018-11-30 Zamknięte
Przygotowanie graficzne i edytorskie, skład oraz zamieszczenie w prasie regionalnej ogłoszenia prasowego oraz rezerwację i zakup powierzchni reklamowej Zapytanie ofertowe 2018-11-29 Zamknięte
Stworzenie najwyższej jakości nieinteraktywnych sekwencji filmowych Zapytanie ofertowe 2018-11-29 Zamknięte
Świadczenie usług publikacji reklam w bezpłatnym miesięczniku Zapytanie ofertowe 2018-11-29 Zamknięte
Przygotowanie projektów i publikacja 16 tur kolorowych ogłoszeń prasowych promujących projekt Przetarg 2018-11-23 Zamknięte
Opracowanie oraz publikacja artykułów redakcyjnych w dzienniku oraz na powiązanej z dziennikiem stronie internetowej Przetarg 2018-11-22 Zamknięte
Publikacja artykułu w prasie oraz na stronie internetowej Zapytanie ofertowe 2018-11-22 Zamknięte
Publikacja artykułów sponsorowanych w prasie branżowej wydawanej w wersji drukowanej Zapytanie ofertowe 2018-11-20 Zamknięte
Produkcja1 filmu informacyjno - promocyjnego Zapytanie ofertowe 2018-11-20 Zamknięte
Produkcja materiałów filmowych oraz realizacja sesji zdjęciowych Zapytanie ofertowe 2018-11-19 Zamknięte
Przygotowanie i zrealizowanie jednego spotu promującego Warszawę Zapytanie ofertowe 2018-11-19 Zamknięte
Przygotowanie scenariusza i realizacja materiałów filmowych Zapytanie ofertowe 2018-11-19 Zamknięte
Publikacja artykułu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2018-11-19 Zamknięte
Emisja spotów radiowych Zapytanie ofertowe 2018-11-16 Zamknięte
Zlecę wykonanie filmu promocyjnego Zlecenie 2018-11-15 Zamknięte
Wykonanie i emisja spotów reklamowych Zapytanie ofertowe 2018-11-14 Zamknięte
Zlecę wykonanie filmików reklamowych Zlecenie 2018-11-08 Zamknięte
Wykonanie i nagranie spotu reklamowego Zapytanie ofertowe 2018-11-05 Zamknięte
Wykonanie materiałów promocyjnych w postaci filmu Zapytanie ofertowe 2018-11-05 Zamknięte
Produkcja filmów promocyjnych dla programów krajowych Zapytanie ofertowe 2018-10-31 Zamknięte
Przygotowanie, produkcja i emisja audycji radiowych Zapytanie ofertowe 2018-10-31 Zamknięte
Publikacje w mediach klasycznych i społecznościowych oraz konkurs na udostępnienie zasobów - kampania promocyjna Zapytanie ofertowe 2018-10-30 Zamknięte
Stworzenie prezentacji multimedialnej w postaci kompilacji filmu i animacji komputerowej oraz wykonanie 8 filmów instruktażowych Zapytanie ofertowe 2018-10-29 Zamknięte
Przygotowanie, wykupienie i opracowanie reklamy w prasie zagranicznej oraz na portalach internetowych Zapytanie ofertowe 2018-10-29 Zamknięte
Opracowanie jednej propozycji scenariusza spotu telewizyjnego dotyczącego profilaktyki onkologicznej z motywem świątecznym Zapytanie ofertowe 2018-10-26 Zamknięte
Zarejestruj się