Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.
Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu, produkcji i emisji filmu promocyjnego, reportażu radiowego i spotów radiowych Zapytanie ofertowe 2019-05-30 Zamknięte
Przygotowanie i produkcja edukacyjnego materiału multimedialnego Zapytanie ofertowe 2019-05-29 Zamknięte
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu, produkcji i emisji filmu promocyjnego, reportażu radiowego i spotów radiowych Zapytanie ofertowe 2019-05-29 Zamknięte
Przygotowanie scenariusza oraz produkcja z montażem i obróbką postprodukcyjną filmu promującego turystyczne walory i atrakcyjny wizerunek miasta Zapytanie ofertowe 2019-05-28 Zamknięte
Usługa polegająca na opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej, przygotowaniu do druku i wydruku artykułów prasowych Przetarg 2019-05-24 Zamknięte
Usługa promocji medialnej w prasie i internecie Zapytanie ofertowe 2019-05-23 Zamknięte
1) Produkcja spotu radiowego 2) Produkcja spotu telewizyjnego Zapytanie ofertowe 2019-05-22 Zamknięte
Usługa produkcji filmów instruktażowych Zapytanie ofertowe 2019-05-22 Zamknięte
Usługi promocji projektu w prasie i internecie Zapytanie ofertowe 2019-05-21 Zamknięte
Usługa udźwiękowienia / realizacji dźwięku Zapytanie ofertowe 2019-05-21 Zamknięte
Zakup zdjęć i krótkich filmów promocyjnych Przetarg 2019-05-21 Zamknięte
Wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim Zapytanie ofertowe 2019-05-21 Zamknięte
Zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia Zapytanie ofertowe 2019-05-21 Zamknięte
Wykonanie filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2019-05-20 Zamknięte
Przygotowanie spotów na potrzeby kampanii społecznych Przetarg 2019-05-20 Zamknięte
Wykonanie filmów promujących pakiety ofert turystycznych Zapytanie ofertowe 2019-05-20 Zamknięte
Kampania promująca Przetarg 2019-05-16 Zamknięte
Produkcja i emisja spotów radiowych w ramach kampanii Przetarg 2019-05-15 Zamknięte
Wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim Zapytanie ofertowe 2019-05-15 Zamknięte
Wykonanie promocyjnego materiału filmowego Zapytanie ofertowe 2019-05-14 Zamknięte
Wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim Zapytanie ofertowe 2019-05-14 Zamknięte
Usługa planowania oraz zakupu mediów w prasie i internecie w ramach kampanii promocyjnej Zapytanie ofertowe 2019-05-13 Zamknięte
Przeprowadzenie kampanii w mediach branżowych Zapytanie ofertowe 2019-05-10 Zamknięte
Usługa przygotowania/zaprojektowania i dostarczenia materiałów promocyjnych - ogłoszenia w prasie Zapytanie ofertowe 2019-05-09 Zamknięte
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej Zapytanie ofertowe 2019-04-24 Zamknięte
Produkcja i emisja 8 spotów edukacyjnych Zapytanie ofertowe 2019-04-18 Zamknięte
Wykonanie filmu wizerunkowego firmy Zapytanie ofertowe 2019-04-18 Zamknięte
Przygotowanie i promocja materiałów filmowych dotyczących Innowacji społecznych Zapytanie ofertowe 2019-04-18 Zamknięte
Wycena działań informacyjnych w prasie drukowanej Przetarg 2019-04-17 Zamknięte
Wykonanie 30-o s. spotu reklamowego i przeprowadzenie kampanii telewizyjnej Zapytanie ofertowe 2019-04-17 Zamknięte
Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci na stronie internetowej materiałów Zapytanie ofertowe 2019-04-15 Zamknięte
Usługa rozpowszechniania wersji elektronicznej artykułów publikowanych w czasopismach naukowych Zapytanie ofertowe 2019-04-10 Zamknięte
Zlecę wykonanie animacji video Zlecenie 2019-04-10 Zamknięte
Przygotowanie kreacji (scenariusz, produkcja i postprodukcja) dwóch interaktywnych filmów internetowych (viral marketing) Przetarg 2019-04-09 Zamknięte
Usługi reklamy w prasie Przetarg 2019-04-08 Zamknięte
Produkcja filmu informacyjno - promocyjnego Zapytanie ofertowe 2019-04-05 Zamknięte
Opracowanie scenariusza oraz produkcja filmu i jego spotu Zapytanie ofertowe 2019-04-04 Zamknięte
Usługa przygotowania scenariusza i realizacji materiału filmowego Zapytanie ofertowe 2019-04-02 Zamknięte
Produkcja spotów informacyjno-promocyjnych Przetarg 2019-04-01 Zamknięte
Przygotowanie i ekspozycja reklam w środkach komunikacji miejskiej Zapytanie ofertowe 2019-04-01 Zamknięte
Zarejestruj się