Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.
Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Zamieszczanie materiałów dostarczonych w tytułach prasowych o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym Przetarg 2021-07-21 2 dni 16 godz.
Wykonanie 16 filmów informacyjno-promocyjnych Przetarg 2021-07-16 Zamknięte
Opracowanie oraz publikacja artykułów redakcyjnych Przetarg 2021-07-09 Zamknięte
Usługi stworzenia filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2021-07-05 Zamknięte
Produkcja filmu promocyjno-informacyjnego Przetarg 2021-07-02 Zamknięte
Wykonanie filmów, animacji i ścieżek dźwiękowych Przetarg 2021-07-01 Zamknięte
Realizacja filmu promującego Przetarg 2021-06-28 Zamknięte
Przygotowanie scenariuszy oraz realizacja i montaż w oparciu o powstałe scenariusze maksymalnie 4 filmów instruktażowych Przetarg 2021-06-24 Zamknięte
Produkcja filmów edukacyjno-promocyjnych Przetarg 2021-06-23 Zamknięte
Opracowanie i publikacja artykułów prasowych Przetarg 2021-06-23 Zamknięte
Przygotowanie i realizacja filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2021-06-23 Zamknięte
Cykl filmów dokumentalnych Przetarg 2021-06-22 Zamknięte
Produkcja filmów promujących Przetarg 2021-06-22 Zamknięte
Przygotowanie, realizacja i montaż filmów animowanych Przetarg 2021-06-21 Zamknięte
PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA I REALIZACJA FILMU Zapytanie ofertowe 2021-06-10 Zamknięte
Usługa przygotowania i realizacji kampanii radiowej Zapytanie ofertowe 2021-06-08 Zamknięte
Wykonanie usługi polegającej na rozwoju kanału YouTube Przetarg 2021-06-07 Zamknięte
Publikacja artykułu promocyjnego Przetarg 2021-06-01 Zamknięte
Wykonanie produkcji filmowej Przetarg 2021-05-26 Zamknięte
Produkcja cyklu filmów instruktażowych do Internetu i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Przetarg 2021-05-20 Zamknięte
Przygotowanie i produkcja filmów promocyjno-edukacyjnych Przetarg 2021-05-13 Zamknięte
Produkcja filmów Przetarg 2021-05-13 Zamknięte
Realizacja filmu i spotu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2021-05-10 Zamknięte
Wykonanie filmu promocyjnego Przetarg 2021-05-07 Zamknięte
Produkcja filmów promujących Przetarg 2021-05-06 Zamknięte
Przygotowanie filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2021-04-29 Zamknięte
Usługa produkcji spotów radiowych Przetarg 2021-04-26 Zamknięte
Promocja w radio Przetarg 2021-04-26 Zamknięte
Publikacja materiałów reklamowych w drukowanej prasie, w rozgłośniach radiowych oraz na Facebooku w ramach promocji Przetarg 2021-04-26 Zamknięte
Usługi w zakresie promocji Przetarg 2021-04-26 Zamknięte
Opracowanie i publikacja artykułów prasowych Przetarg 2021-04-23 Zamknięte
Usługa montażu filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2021-04-21 Zamknięte
Opracowanie, przygotowanie i publikacja tekstów prasowych Przetarg 2021-04-19 Zamknięte
Stworzenie filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2021-04-15 Zamknięte
Realizacja filmu reklamowego Przetarg 2021-04-15 Zamknięte
Opracowanie graficzne, skład, łamanie oraz zamieszczanie w mediach lokalnych i regionalnych oraz w Internecie Zapytanie ofertowe 2021-04-15 Zamknięte
Opracowanie oraz opublikowanie artykułu prasowego Zapytanie ofertowe 2021-04-12 Zamknięte
Produkcja filmu promocyjno-informacyjnego Przetarg 2021-03-29 Zamknięte
Przygotowanie scenariusza oraz wyprodukowanie klipów filmowych, spotu reklamowego i filmu Zapytanie ofertowe 2021-03-26 Zamknięte
Przygotowanie i stworzenie 3 filmów Zapytanie ofertowe 2021-03-24 Zamknięte
Zarejestruj się