Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.
Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Produkcja filmu edukacyjnego Przetarg 2021-09-13 Zamknięte
Zakup reklam w formie drukowanej Przetarg 2021-09-10 Zamknięte
Wykonanie autorskich materiałów filmowych Przetarg 2021-08-30 Zamknięte
Przygotowanie oraz obsługa stacjonarnych projekcji filmowych Przetarg 2021-08-27 Zamknięte
Realizacja filmów Przetarg 2021-08-30 Zamknięte
Dostawa płyt CD/DVD z kopertami Przetarg 2021-08-27 Zamknięte
Realizacja filmu jubileuszowego Przetarg 2021-08-20 Zamknięte
Produkcja spotów informacyjno-edukacyjnych Przetarg 2021-08-18 Zamknięte
Film promocyjny Przetarg 2021-08-17 Zamknięte
Produkcja 25 materiałów filmowych Przetarg 2021-07-30 Zamknięte
Zakup usługi produkcji spotów telewizyjnych, internetowych, radiowych na potrzeby kampanii informacyjnych Zapytanie ofertowe 2021-07-30 Zamknięte
Zakup przestrzeni reklamowej w prasie drukowanej oraz na portalach internetowych Zapytanie ofertowe 2021-07-30 Zamknięte
Zamieszczanie materiałów dostarczonych w tytułach prasowych o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym Przetarg 2021-07-21 Zamknięte
Opracowanie oraz publikacja artykułów redakcyjnych Przetarg 2021-07-09 Zamknięte
Wykonanie 16 filmów informacyjno-promocyjnych Przetarg 2021-07-16 Zamknięte
Przygotowanie i realizacja filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2021-06-23 Zamknięte
Wykonanie filmów, animacji i ścieżek dźwiękowych Przetarg 2021-07-01 Zamknięte
Produkcja filmu promocyjno-informacyjnego Przetarg 2021-07-02 Zamknięte
Produkcja filmów promujących Przetarg 2021-06-22 Zamknięte
Realizacja filmu promującego Przetarg 2021-06-28 Zamknięte
Usługi stworzenia filmu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2021-07-05 Zamknięte
Produkcja filmów edukacyjno-promocyjnych Przetarg 2021-06-23 Zamknięte
Przygotowanie scenariuszy oraz realizacja i montaż w oparciu o powstałe scenariusze maksymalnie 4 filmów instruktażowych Przetarg 2021-06-24 Zamknięte
Przygotowanie, realizacja i montaż filmów animowanych Przetarg 2021-06-21 Zamknięte
Cykl filmów dokumentalnych Przetarg 2021-06-22 Zamknięte
Opracowanie i publikacja artykułów prasowych Przetarg 2021-06-23 Zamknięte
Usługa przygotowania i realizacji kampanii radiowej Zapytanie ofertowe 2021-06-08 Zamknięte
PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA I REALIZACJA FILMU Zapytanie ofertowe 2021-06-10 Zamknięte
Wykonanie produkcji filmowej Przetarg 2021-05-26 Zamknięte
Publikacja artykułu promocyjnego Przetarg 2021-06-01 Zamknięte
Wykonanie usługi polegającej na rozwoju kanału YouTube Przetarg 2021-06-07 Zamknięte
Produkcja cyklu filmów instruktażowych do Internetu i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Przetarg 2021-05-20 Zamknięte
Realizacja filmu i spotu promocyjnego Zapytanie ofertowe 2021-05-10 Zamknięte
Produkcja filmów Przetarg 2021-05-13 Zamknięte
Opracowanie, przygotowanie i publikacja tekstów prasowych Przetarg 2021-04-19 Zamknięte
Przygotowanie i produkcja filmów promocyjno-edukacyjnych Przetarg 2021-05-13 Zamknięte
Produkcja filmów promujących Przetarg 2021-05-06 Zamknięte
Wykonanie filmu promocyjnego Przetarg 2021-05-07 Zamknięte
Usługi w zakresie promocji Przetarg 2021-04-26 Zamknięte
Opracowanie i publikacja artykułów prasowych Przetarg 2021-04-23 Zamknięte
Zarejestruj się