Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Wykonanie i dostawa naklejek informacyjnych Zapytanie ofertowe 2018-10-22 Zamknięte
Przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjno- promocyjnych Zapytanie ofertowe 2018-10-19 Zamknięte
Świadczenie usług drukowania wydawnictw Przetarg 2018-10-19 Zamknięte
Zlecę druk na PET BACKLIT Zlecenie 2018-10-19 Zamknięte
Wykonanie usług drukarskich Przetarg 2018-10-19 Zamknięte
Druk i dostawa wydawnictw promocyjnych Przetarg 2018-10-19 Zamknięte
Opracowania okładki, szaty graficznej, korekta, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji Zapytanie ofertowe 2018-10-19 Zamknięte
Dostawa dyplomów ukończenia studiów wyższych, teczek do akt studentów, okładek do suplementu do dyplomu Przetarg 2018-10-19 Zamknięte
Usługi w zakresie druku wydawnictw Przetarg 2018-10-18 Zamknięte
Opracowanie, skład i druk publikacji Zapytanie ofertowe 2018-10-18 Zamknięte
Usługa druku techniką offsetową, oprawy i dostawy książek z podziałem na części Przetarg 2018-10-18 Zamknięte
Zakup i dostawa wyprawek edukacyjnych Zapytanie ofertowe 2018-10-18 Zamknięte
Druk personalizowanych książeczek Zapytanie ofertowe 2018-10-18 Zamknięte
Skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa EkoPoradnika Zapytanie ofertowe 2018-10-18 Zamknięte
Przedmiotem zamówienia jest druk katalogów i cenników reklamowych Zapytanie ofertowe 2018-10-18 Zamknięte
Wykonanie usługi drukowania wydawnictw Zapytanie ofertowe 2018-10-17 Zamknięte
Druk, oprawa oraz dostarczenie publikacji Przetarg 2018-10-17 Zamknięte
Usługa polegająca na wydrukowaniu książki Przetarg 2018-10-17 Zamknięte
Opracowanie graficzne oraz wydruk broszury informacyjnej Zapytanie ofertowe 2018-10-17 Zamknięte
Przewodnik turystyczny Zapytanie ofertowe 2018-10-17 Zamknięte
Koperty z logo Zapytanie ofertowe 2018-10-17 Zamknięte
Druki na kartonie i papierze Zapytanie ofertowe 2018-10-17 Zamknięte
Przygotowanie materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2018-10-17 Zamknięte
Wykonanie kalendarzy książkowych Przetarg 2018-10-16 Zamknięte
Publikacja książkowa Przetarg 2018-10-16 Zamknięte
Zlecę wydruk regulaminów Zlecenie 2018-10-16 Zamknięte
Wykonanie druku 450 trzytomowych egzemplarzy Przetarg 2018-10-16 Zamknięte
Świadczenie usług poligraficznych Przetarg 2018-10-16 Zamknięte
Wykonanie projektu graficznego plakatów, ulotek i broszur oraz wydrukowanie materiałów Zapytanie ofertowe 2018-10-16 Zamknięte
Wykonanie usługi obejmującej druk oraz dostawę wydawnictwa Zapytanie ofertowe 2018-10-16 Zamknięte
Opracowanie graficzne i tekstowe folderu, dużej tablicy oraz małych tabliczek kierunkowych Zapytanie ofertowe 2018-10-16 Zamknięte
Zlecę wykonanie materiałów reklamowych Zlecenie 2018-10-15 Zamknięte
Zlecę wykonanie owijek Zlecenie 2018-10-15 Zamknięte
DRUKI PKP Zapytanie ofertowe 2018-10-15 Zamknięte
Usługi w zakresie drukowania pozycji wydawniczych Przetarg 2018-10-15 Zamknięte
Realizacja działań informacyjno-promocyjnych Zapytanie ofertowe 2018-10-12 Zamknięte
Druk i dostawa materiałów reklamowych wraz z opracowaniem projektów Zapytanie ofertowe 2018-10-12 Zamknięte
Usługa druku Zapytanie ofertowe 2018-10-12 Zamknięte
Druk i dostawa informatora Przetarg 2018-10-12 Zamknięte
Zakup usług dotyczących przygotowania i druku materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2018-10-12 Zamknięte
Zarejestruj się