Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Usługa druku wydawnictw Przetarg 2021-10-26 7 dni 2 godz.
ŚWIADCZENIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH Przetarg 2021-10-26 13 dni 2 godz.
Druk i oprawa czterech nakładów książek Przetarg 2021-10-25 2 dni 2 godz.
Druk offsetowy jednokolorowy i oprawa publikacji Przetarg 2021-10-25 6 dni 2 godz.
Wyłonienie wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji Przetarg 2021-10-25 6 dni 2 godz.
Usługa przygotowania i druku materiałów informacyjnych Przetarg 2021-10-25 6 dni 2 godz.
Usługi drukowania Przetarg 2021-10-21 1 dzień 2 godz.
Druk i dostawa czasopisma Przetarg 2021-10-21 2 dni 2 godz.
Świadczenie usług poligraficznych Przetarg 2021-10-21 2 dni 2 godz.
Druk katalogu Przetarg 2021-10-21 1 dzień 2 godz.
Projekt, skład, wydruk oraz dostawa kalendarzy informacyjno – promocyjnych Przetarg 2021-10-20 2 godz.
Druk publikacji Przetarg 2021-10-20 2 godz.
Wykonanie i dostawa druków Przetarg 2021-10-20 1 dzień 2 godz.
świadczenie usług druku materiałów reklamowych i książek Przetarg 2021-10-19 12 dni 2 godz.
Usługa druku materiałów promocyjnych i poligraficznych Przetarg 2021-10-19 Zamknięte
Projektowanie, drukowanie i dostawa kalendarzy Przetarg 2021-10-19 2 godz.
Wykonanie materiałów informacyjnych Przetarg 2021-10-19 1 dzień 2 godz.
Zlecę wykonanie banerów Zlecenie 2021-10-19 Zamknięte
Dostawa druków potwierdzenia odbioru korespondencji Przetarg 2021-10-18 2 godz.
Zlecę druk reklam Zlecenie 2021-10-18 2 godz.
wykonanie i dostawę materiałów drukowanych Zapytanie ofertowe 2021-10-15 Zamknięte
Świadczenie usług wykonania pieczątek Zapytanie ofertowe 2021-10-15 Zamknięte
wydruk wraz z dostawą opracowań graficznych poradnika Zapytanie ofertowe 2021-10-15 Zamknięte
Sukcesywne świadczenie usług poligraficznych Zapytanie ofertowe 2021-10-15 Zamknięte
Wykonanie wydruku Zapytanie ofertowe 2021-10-15 7 dni 2 godz.
Dostawa drukowanych książek zagranicznych i polskich oraz zagranicznych książek elektronicznych (ebook) Przetarg 2021-10-14 Zamknięte
Usługi w zakresie drukowania formularzy urzędowych oraz kalendarzy ściennych Przetarg 2021-10-14 Zamknięte
Dostawa materiałów z nadrukiem Przetarg 2021-10-14 Zamknięte
Usługa wykonania projektu graficznego, skład, łamanie, korekta edytorska oraz druk 8 publikacji Przetarg 2021-10-14 Zamknięte
Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa folderów oraz wieloplanszowego kalendarza ściennego Przetarg 2021-10-12 Zamknięte
Dostawa druków/materiałów reklamowych Przetarg 2021-10-12 Zamknięte
Dostawa książek drukowanych, e-booków oraz czasopism wydawanych Przetarg 2021-10-12 Zamknięte
Usługa polegająca na druku i dostawie teczek oraz kalendarzy Przetarg 2021-10-12 Zamknięte
Zlecę wykonanie segregatorów Zlecenie 2021-10-11 Zamknięte
Druk i dostawa publikacji Przetarg 2021-10-11 Zamknięte
Usługa polegająca na wydrukowaniu publikacji Przetarg 2021-10-11 Zamknięte
Usługi poligraficzne – Druk i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych Przetarg 2021-10-11 Zamknięte
Świadczenie usług poligraficznych Przetarg 2021-10-11 Zamknięte
Druk i dostarczenie broszur i kalendarzy trójdzielnych Zapytanie ofertowe 2021-10-07 Zamknięte
Druk, dostarczenie oraz wyładunek w cyku miesięcznym 11 numerów informatora Przetarg 2021-10-07 Zamknięte
Zarejestruj się