Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Zlecę druk bloczków Zlecenie 2019-03-26 6 dni 9 godz.
Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-03-26 5 dni 9 godz.
Wydruk wraz z dostawą ulotki rekrutacyjnej Zapytanie ofertowe 2019-03-26 1 dzień 1 godz.
Druk i dostawa materiałów Przetarg 2019-03-25 6 dni 19 godz.
Wydruk plakatów informacyjno-edukacyjnych Zapytanie ofertowe 2019-03-25 8 dni 20 godz.
Wykonanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych wraz z dostawą Przetarg 2019-03-25 5 dni 19 godz.
Skład i druk publikacji o brexicie Zapytanie ofertowe 2019-03-25 2 dni 9 godz.
Skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę publikacji dwóch wydawnictw Zapytanie ofertowe 2019-03-25 3 dni 1 godz.
Druk materiałów informacyjnych - kalendarium wydarzeń kulturalnych Zapytanie ofertowe 2019-03-25 1 godz.
Przedstawienie oferty na usługę wykonania druku Zapytanie ofertowe 2019-03-25 19 godz.
Dostawa tyflografik Przetarg 2019-03-25 19 godz.
Przygotowanie do druku, druk i dostarczenie ulotek informacyjnych z podziałem na części Przetarg 2019-03-25 5 dni 20 godz.
Druk książki Przetarg 2019-03-22 2 dni 19 godz.
Wydruk materiałów informacyjno -promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-03-22 Zamknięte
Zlecę wykonanie etykiet samoprzylepnych Zlecenie 2019-03-22 2 dni 9 godz.
Usługa druku materiałów promocyjno- informacyjnych Przetarg 2019-03-22 2 dni 17 godz.
Wydruk materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe 2019-03-22 2 dni 18 godz.
Przygotowanie, druk i dystrybucja Folderu informacyjnego Przetarg 2019-03-22 5 dni 18 godz.
Usługi poligraficzne Zapytanie ofertowe 2019-03-22 1 dzień 21 godz.
Dostawa plakatów oraz ulotek informacyjnych Zapytanie ofertowe 2019-03-22 2 dni 19 godz.
Świadczenie usługi druku i oprawy czasopisma Zapytanie ofertowe 2019-03-22 Zamknięte
Wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę przygotowania składu DTP oraz opracowania graficznego materiałów dydaktycznych Zapytanie ofertowe 2019-03-21 1 dzień 9 godz.
Druki na Festiwal Przetarg 2019-03-21 2 dni 19 godz.
Wykonanie druku publikacji Przetarg 2019-03-21 2 dni 19 godz.
Wykonanie usługi druków wraz dostawą Przetarg 2019-03-21 20 godz.
Wydruk i dostawa publikacji Zapytanie ofertowe 2019-03-21 Zamknięte
Druk publikacji statystycznej w formie książkowej Zapytanie ofertowe 2019-03-21 2 dni 20 godz.
Zlecę projekt oraz druk ulotek Zlecenie 2019-03-21 1 dzień 9 godz.
Świadczenie usługi druku i dostawa czasopisma Przetarg 2019-03-21 1 dzień 19 godz.
Druk książki Przetarg 2019-03-21 1 dzień 19 godz.
Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych promujących honorowe krwiodawstwo Zapytanie ofertowe 2019-03-21 6 dni 9 godz.
Wykonanie usługi składu, łamania i druku publikacji Zapytanie ofertowe 2019-03-21 1 dzień 9 godz.
Zlecę wykonanie naklejek 3D Zlecenie 2019-03-20 Zamknięte
Opracowanie, skład, druk i dostawa folderów promujących Zapytanie ofertowe 2019-03-20 1 godz.
Opracowanie graficzne, druk, oraz dostawa papieru firmowego Przetarg 2019-03-20 1 dzień 19 godz.
Wykonanie (druk) i dostarczenie materiałów szkoleniowych i reklamowych Zapytanie ofertowe 2019-03-20 Zamknięte
Realizacja poligraficzna Przetarg 2019-03-20 Zamknięte
Usługi poligraficzne Zapytanie ofertowe 2019-03-20 23 godz.
Zlecę druk metek Zlecenie 2019-03-20 1 dzień 9 godz.
Przygotowanie i druk albumu Zapytanie ofertowe 2019-03-20 23 dni 19 godz.
Zarejestruj się