Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Druk i poligrafia

Tytuł Forma zgłoszenia   Data utworzenia   Pozostało
Przygotowanie do druku oraz druk Atlasu geograficznego Przetarg 2020-05-28 19 dni 2 godz.
Usługa aktualizacji treści, przygotowania do druku oraz druk publikacji promocyjnej Przetarg 2020-05-21 17 dni 2 godz.
Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych Przetarg 2020-05-28 12 dni 2 godz.
OPRACOWANIE GRAFICZNE, KOREKTA JĘZYKOWA ORAZ KOMPUTEROWY SKŁAD, ŁAMANIE, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU PUBLIKACJI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I DRUKOWANEJ, DRUK PUBLIKACJI WRAZ Z DOSTAWĄ Zapytanie ofertowe 2020-05-28 10 dni 2 godz.
Opracowanie redakcyjne, wykonaniem zdjęć, zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa Przetarg 2020-05-27 7 dni 2 godz.
Opracowanie graficzne albumu, broszury i plakatu wraz z drukiem i dostawą Przetarg 2020-05-22 7 dni 2 godz.
Produkcja bookletu Zapytanie ofertowe 2020-05-25 7 dni 2 godz.
Usługa drukowania publikacji uczelnianych Przetarg 2020-05-25 7 dni 2 godz.
Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych Przetarg 2020-05-06 7 dni 2 godz.
Opracowanie i druk atlasu Przetarg 2020-05-28 6 dni 2 godz.
Wykonanie materiałów drukowanych Zapytanie ofertowe 2020-05-28 6 dni 2 godz.
Druk monografii naukowej oraz wydanie e-booka Przetarg 2020-05-28 6 dni 2 godz.
Dostawa druków firmowych dla szkolnictwa wyższego Przetarg 2020-05-28 5 dni 2 godz.
Usługa polegająca na przygotowaniu biuletynu Przetarg 2020-05-27 5 dni 2 godz.
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI DRUKU PUBLIKACJI Przetarg 2020-05-25 5 dni 2 godz.
Druk publikacji naukowych Przetarg 2020-05-20 5 dni 2 godz.
Usługa druku i oprawy Instrukcja Przetarg 2020-05-26 4 dni 2 godz.
Wydruk Biuletynów Zapytanie ofertowe 2020-05-26 3 dni 2 godz.
Opracowanie graficzne i wydruk broszury informacyjnej Zapytanie ofertowe 2020-05-27 3 dni 2 godz.
Druk publikacji Przetarg 2020-05-20 3 dni 2 godz.
Projekt, skład i przygotowanie do druku wydawnictw Przetarg 2020-05-18 3 dni 2 godz.
Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych Przetarg 2020-04-28 3 dni 2 godz.
Usługa druku i dostawy: sześciu wydawnictw Przetarg 2020-05-21 2 godz.
Usługa druku albumu fotograficznego Zapytanie ofertowe 2020-05-22 2 godz.
Przygotowanie, opracowanie oraz skład, wydruk i dostawa broszury informacyjnej Zapytanie ofertowe 2020-05-22 2 godz.
Usługa wykonania oraz dostawa materiałów poligraficznych Zapytanie ofertowe 2020-05-28 2 godz.
Wydruk TRENDBOOK-a Zapytanie ofertowe 2020-05-26 Zamknięte
Dostawa fastykuł z nadrukiem Zapytanie ofertowe 2020-05-22 Zamknięte
Wykonanie projektu graficznego oraz wydruku naklejek informacyjnych Zapytanie ofertowe 2020-05-25 Zamknięte
Kompleksowa usługa wydruku Przetarg 2020-05-22 Zamknięte
Wydanie broszury, przewodnika i kolorowanki Przetarg 2020-05-21 Zamknięte
Druk akcydensów Przetarg 2020-05-20 Zamknięte
WYKONANIE KSIĄŻECZEK OPŁAT CZYNSZU Przetarg 2020-05-15 Zamknięte
Druk i kolportaż czasopisma Zapytanie ofertowe 2020-05-15 Zamknięte
Zlecę wykonanie kopert Zlecenie 2020-05-19 Zamknięte
Świadczenie usługi druku, oprawy i dostawy części książek Przetarg 2020-05-20 Zamknięte
Wydruk katalogu technicznego oraz kart Zapytanie ofertowe 2020-05-22 Zamknięte
Dostawa druków: dyplomów i odpisów dyplomów niezbędnych w toku studiów Zapytanie ofertowe 2020-05-25 Zamknięte
Projekt i produkcja egzemplarzy gry planszowej Zapytanie ofertowe 2020-05-25 Zamknięte
Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa materiałów informacyjnych Przetarg 2020-05-19 Zamknięte
Zarejestruj się