Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

O firmie

Studio Radość

Studio Radość


Kategorie:

Na czym polega praca studia radość?


Polega ona szeroko pojętym projektowaniu wizualnym za pomocą różnych mediów. Praca taka wymaga bycia dyplomatą, biznesmenem, no i swego rodzaju innowatorem. Polega ona przede wszystkim na umiejętności komunikacji i uczciwości umiejętnego wykorzystania języka wizualnego, który dąży do łączenia harmonii i równowagi barwy i światła, skali i napięcia, formy i treści. Najbardziej w tej pracy lubimy to, że powoduje ona ogromną ciekawość wobec wszystkiego, co nas otacza. Ciągłe szukanie sposobów uwrażliwiania siebie na otaczającą nas rzeczywistość. Studio Radość zostało stworzone z myślą o tworzeniu tego co dobre.


Napędza nas radość z możliwości jakie daje nam współczesny świat projektowania, który nieustanie się rozwija. Wierzymy że teraz bardziej niż kiedykolwiek firmy, czy organizacje starają wykorzystywać twórcze myślenie. Firmy które w sposób świadomy wykorzystują to narzędzie w swojej działalności przewyższają inne. Studio ma za zadanie pomagać firmą rozpoznać i uwolnić potencjał handlowy kreatywności.


Obraz, dźwięk, kolor, ruch to nas inspiruje, tymi zagadnieniami kierujemy się w naszej pracy twórczej. Poczynając od druku czy identyfikacji wizualnej, na wideo i animacji kończąc .Lubimy usuwać, co zbędne, aby wyróżnić to, co naprawdę istotne. Lubimy jasny przekaz!

Przykładowe realizacje: