Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Wydruk broszur

Pełna treść zapytania widoczna dla wykonawców.


Kategoria: Druk i poligrafia
Numer zlecenia: 80656


Początek:
2019-12-02

Koniec:
2019-12-05

Pozostało:
Zamknięte

Budżet:
Ukryty
Opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do umowy.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: ,,NZ/A/2019 wydruk brosz...

Jeżeli chcesz zobaczyć pełną treść zapytania wykup pakiet.Powrót do listy zleceń