Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Opracowanie projektu, strony internetowej oraz opracowanie strategii marketingowej i sprzedażowej

Pełna treść zapytania widoczna dla wykonawców.


Kategoria: Internet
Numer zlecenia: 81722


Początek:
2020-03-24

Koniec:
2020-03-31

Pozostało:
Zamknięte

Budżet:
Ukryty
Opis

Zamawiający stosując zasadę konkurencyjności przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoj...

Jeżeli chcesz zobaczyć pełną treść zapytania wykup pakiet.Powrót do listy zleceń