Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

O firmie

InProgress

InProgress


Kategorie:
INPROGRESS to firma specjalizująca się w świadczeniu usług szkoleniowych z zakresu Zarządzania Projektami (Project Management). Oferujemy Państwu szkolenia z zarządzania projektami, programami i portfelami projektów.

Opierając się na uznanych standardach i najlepszych europejskich modelach zarządzania oferujemy szereg specjalistycznych szkoleń i kursów, spełniając oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak również organizacji i firm.

Naszym celem nadrzędnym jest pomóc naszym klientom osiągnąć zamierzone korzyści.

Od października 2007 roku nasza firma działa jako pion Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP). AIP realizuje projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzi najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija Innowacyjną Gospodarkę w Polsce. Dzięki temu nasi klienci uzyskują dostęp do wielu innowacyjnych usług i szerokiej oferty naszych partnerów.

MISJA
Misją naszej firmy jest dostarczenie naszym klientom najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania projektami, programami i portfelami projektów.

Szkoląc mamy na uwadze Państwa cele. Wpływając na wiedzę, a także kształtując Państwa umiejętności pomagamy je osiągać. Organizując szkolenia dopasowujemy się indywidualnie do Państwa potrzeb, a dzięki doświadczonym trenerom cel który sobie wspólnie stawiamy przed szkoleniem zostaje osiągnięty.

Chcąc odpowiadać na potrzeby klientów i być profesjonalnym partnerem w biznesie stale dbamy o swój rozwój. Naszą ofertę poszerzamy i udoskonalamy dostosowując do aktualnych wymagań rynku.
Przykładowe realizacje: