Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Aktualności

Zaufaj partnerowi biznesowemu

Zaufaj partnerowi biznesowemu
2015-09-21

Jak zabezpieczyć się przed transakcją z niesolidnym partnerem? Jak polubownie rozwiązać sprawy sporne? Jak uzyskać dostęp do informacji o firmach niewywiązujących się ze swoich zobowiązań? I jak odzyskać zainwestowane pieniądze? Odpowiedź na te pytania wydaje się prosta.

Wystarczy wziąć udział w projekcie NOT RECOMMEND. Jego twórcom, firmie GJC Inter Media, w ciągu dwunastu lat udało się odzyskać prawie 3 miliony złotych.

Jednak to nie ściąganie należności jest założeniem tego programu. Podstawową funkcją jest maksymalizacja poczucia bezpieczeństwa w obrocie pomiędzy firmami branży reklamowej, polegająca na przekazywaniu informacji o firmach „Niepolecanych” w formie wykazu. Dostęp do takiej „listy” i możliwość zgłaszania firm mają uczestnicy programu Solidni w Biznesie. Partner SwB informuje o niesolidnym uczestniku rynku, uruchamiając jednocześnie ścieżkę mediacyjną. Lista Not Recommend jest na bieżąco uaktualniana, co pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka niekorzystnej transakcji. Skorzystaj i poczuj się bezpiecznie.

Więcej na www.swb-partners.com