Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Ogłoszenia targów i szkoleń

Pracownik administracyjno-biurowy (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)

Pracownik administracyjno-biurowy (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Status
Miejsce Wielkopolskie Poznań
Data rozpoczęcia 2019-01-08
Data zakończenia 2019-01-09
www szkolenia-mc.pl
Email maticonsulting@szkolenia-mc.pl
Kontakt

E  | maticonsulting@szkolenia-mc.plW | www.szkolenia-mc.pl

http://www.facebook.com/MatiConsultingSzkolenia

Opis

Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego. Uczestniczka pozna zasady przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej (ewidencjonowanie). Pozna rodzaje korespondencji m.in. korespondencję w sprawach osobowych, w sprawach finansowych, handlowych, transportowych czy administracyjnych. Podczas szkolenia uczy się jak planować i organizować pracę w biurze z wykorzystaniem terminarzy, planerów czy nowoczesnych środków pracy biurowej, które zostaną przedstawione podczas prezentacji mulimedialnej. Pozna zasady pracy w sekretariacie, zasady współpracy z szefem, planowania podróży służbowej czy przyjmowania delegacji krajowej czy zagranicznej. Podczas szkolenia nauczy się przygotowania zebrania wewnątrz firmy. Omówione zostaną również zagadnienia planowania pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu oraz innych komórek organizacyjnych. Pozna zadania recepcyjne oraz asystenckie. Podczas szkolenia Uczestniczka pozna zasady prawidłowego wizerunku pracownika biurowego na który składa się: wygląd zewnętrzny, ubiór, sposób poruszania, sposób zachowania i sposób mówienia. Omówione zostaną zagadnienia przeprowadzenia archiwizacji dokumentów.   Wśród poznanej dokumentacji przeprowadzone zostaną ćwiczenia samodzielnego przygotowania korespondencji osobowej (fazy ABC): faza przyjmowania do pracy, faza zatrudnienia pracownika, faza rozwiązania stosunku pracy; jak również samodzielnego przygotowania korespondencji w sprawach handlowych, takich jak propozycja nawiązania współpracy handlowej, oferta, zamówienie, reklamacja. Przedstawiony zostanie również szczegółowy schemat: gdzie może pracować pracownik administracyjno-biurowy. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu.


PROGRAM SZKOLENIA:


1. Organizacja pracy biurowej:

- obsługa administracyjna jednostek organizacyjnych- charakterystyka pracy biurowej- współpraca z szefem- organizacja pracy w sekretariacie- zadania sekretariatów- przyjmowanie interesantów- przyjmowanie i łączenie telefonów- kontrola terminów- obieg dokumentów- system kancelaryjny: dziennikowy i bezdziennikowy- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji- przechowywanie akt- postępowanie z pismami niejawnymi- ochrona danych osobowych

 Przepływ informacji w zarządzaniu biurem

- informacja jako główny efekt pracy biurowej- sieć komputerowa- poczta elektroniczna- telefony- nośniki informacji- korespondencja w sprawach handlowych- korespondencja w sprawach transportowych- korespondencja w sprawach finansowych- korespondencja w sprawach administracyjnych- korespondencja w sprawach osobowych- sporządzanie protokołów, sprawozdań i notatek służbowych3. Kultura zawodu:

- image pracownika biurowego- wizerunek pracownika biurowego: wygląd zewnętrzny, ubiór, podstawowe zasady ubioru panów i pań– pracowników biurowych, sposób poruszania się, sposób zachowania się, sposób mówienia, fryzura, makijaż, - savoir-vivre w relacjach międzyludzkich: punktualność, witanie się, przedstawianie, zajmowanie miejsc 
w pomieszczeniach, prowadzenie rozmów, zajmowanie miejsc w samochodzie, telefony,
- wybrane zagadnienia etyki pracownika biurowego- kultura organizacyjna przedsiębiorstwa