Podpowiedzi dla słowa druk:

Jesteś tutaj: Strona główna > Katalog firm > studio projektowania graficznego inne spojrzenie Maciej Drozdowski > O firmie

studio projektowania graficznego inne spojrzenie Maciej Drozdowski

Wykonawca
(0)

 

Wyślij zapytanie ofertowe

studio projektowania graficznego inne spojrzenie Maciej Drozdowski

* Kontaktując się z tym kontrahentem, powołaj się na serwis reklama.pl

Podaj swoje dane kontaktowe

Głównym za­ło­że­niem na­szej pra­cy jest krea­tywne po­de­jście do każ­de­go pro­je­ktu, po­szu­ki­wanie nie­tu­zin­ko­wych roz­wią­zań jak i in­dy­widualne po­de­jście do kli­enta, co prze­kłada się na budo­wanie wi­ze­runku i wzma­cnianie siły marki. Łą­czy­my pro­fe­sjonalizm z wrażli­wością arty­styczną.Pro­je­ktowanie gra­ficzne jest dla nas przede wszy­stkim pa­sją, sprzy­ja­jącą za­pe­wnianiu nie­szablono­wych pomy­słów.
Dwa różne punkty wi­dze­nia są jak dwa żywioły – męski i żeński, które się uzupeł­niają i nadają naszej pracy duży poten­cjał twórczy.

Masz konto na facebook.com?
Zaloguj się za pomocą Facebook Connect.

Czy zamknąć formularz dodawania firmy?

Wybierz opcję TAK, jeżeli chcesz zamknąć formualrz dodawania firmy - dane z formularza zostaną utracone.
Wybierz opcję NIE, jeżeli chcesz kontynuować!

Reklama.pl
O nas
Oferta
Partnerzy
Kontakt
Usługi dla wykonawców
Wykup dostęp do zleceń
Statystyki
Współpraca
Załóż darmowe konto
Usługi dla zleceniodawców
Zlecenia reklamowe
Do pobrania
Regulamin portalu
Polityka prywatności
Prezentacja portalu
Oferta reklamy
Pomoc
FAQ
Film o Reklama.pl
Wersja Mobilna
Info
info@reklama.pl